Członkowie Koła: SygnaliściSygnaliści "Mistrzowie"


Romuald
Szulakowski

Jacek
Szulakowski

Piotr
Szulakowski

Paweł
Bęben

Filip
Wdowikowski

Waldemar
Stolarz

Sygnaliści "Czeladnicy"


Arkadiusz
Kliza

Paweł
Jędrzejewski

Wojciech
Wdowikowski


Historia sygnalistki myśliwskiej w Kole Łowieckim "Łoś" w Namysłowie

Historia gry na rogu myśliwskim w naszym Kole Łowieckim sięga początków lat '90 ubiegłego stulecia, a zapoczątkował ją Kol. Romuald Szulakowski. Początkowo podstawowe sygnały odgrywane były na zakończenie ważniejszych polowań takich jak Polowanie Hubertusowskie i Wigilijne. W miarę upływu czasu zwiększały się umiejętności oraz repertuar. Róg Romualda odgrywał sygnały przy pokotach gości zagranicznych polujących w naszym kole, coraz częściej rozpoczynał i kończył nie tylko ceremoniał polowań Koła, ale również rozbrzmiewał na uroczystościach organizowanych przez lokalne władze samorządowe gminy i powiatu. Z chwilą uhonorowania naszego Koła w 2004 r., możliwością posiadania własnego sztandaru, imprezach okolicznościowych, tak świeckich jak i sakralnych. Obecnie róg myśliwskiego towarzyszy Kolegom, którzy odchodzą do krainy wiecznych łowów oraz na stałe obwieszcza otwarcie i zamknięcie sezonów polowań i spotkań myśliwych, świadcząc o sile i głębi naszej polskiej kultury i tradycji. Romku, za pierwsze, piękne dźwięki w historii naszego Koła, serdeczne Darz Bór!

W kolejnych latach, na wniosek Kol. Wojciecha Wdowikowskiego Walne Zgromadzenie Członków Koła (WZCK) Łoś w Namysłowie, w dniu 27.05.2011 r. przyjęło uchwałę o treści:

Upoważnić Zarząd Koła do propagowania i wspierania członków Koła w nauce szlachetnej sztuki gry na rogu myśliwskim.

Uzasadnienie:
Uzasadnieniem niech będzie cytat z książki "Tradycje i zwyczaje w kole łowieckim" Edwarda Szałapaka "Myśliwy będący w pełni sił powinien umieć zagrać najprostsze sygnały na instrumencie łowieckim, koledzy zaś utalentowani muzycznie - wyuczyć się hejnałów i fanfar"


W oparciu o tą uchwałę Zarząd Koła dokonał zakupu 4 rogów myśliwskich i udostępnił je myśliwym przejawiającym chęć nauki gry:
      Waldemarowi Stolarzowi
      Romualdowi Szulakowskiemu
      Jackowi Szulakowskiemu
      Filipowi Wdowikowskiemu

Na WZCK w dniu 25.05.2012 r. komitet obchodów rocznicowych 50-lecia KŁ Łoś w Namysłowie, przy wsparciu Zarządu Koła, poinformował wszystkich myśliwych o mającym się odbyć pierwszym konkursie gry na rogu (lub wydawania dźwięku z rogu). Przegląd umiejętności sygnalistów odbył się w 06 lipca 2012 r. dniu szkolenia z zasad bezpieczeństwa i przeglądu broni myśliwskiej na strzelnicy w Grudzicach.

Do konkursu przystąpili i zajęli kolejno miejsca:
      Jacek Szulakowski miejsce I
      Filip Wdowikowski miejsce II
      Grzegorz Zubek miejsce III

Dla wszystkich uczestników były gromkie brawa. Uczestnicy zostali wyróżnieni, nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Ze względu na poziom zaawansowania Kol. Romuald nie brał udziału w konkursie, jednak nie odmówił sobie przyjemności odegrania kilku sygnałów solo oraz w towarzystwie z laureatami konkursu. Organizowany konkurs był dobrym sprawdzianem oraz próbą własnych sił przed mającym się zacząć sezonem polowań zbiorowych oraz imprez myśliwskich.


I konkurs Sygnalistów Koła "Łoś"

Czynny udział sygnalistów w wielu polowaniach zbiorowych tak własnych jak i organizowanych dla myśliwych zagranicznych miało pozytywny wpływ tak na podniesienie umiejętności warsztatowych jak i obycie z instrumentem. Z pewnością dużym wydarzeniem Romka Szulakowskiego i syna Jacka, była Msza Św., która odbyła się 03 listopada 2012 r. w kościele parafialnym p.w. św. Abp. Piotra i Pawła w Namysłowie ku czci naszego Patrona św. Huberta, i w intencji wszystkich Myśliwych, oraz ich rodzin. Mszę celebrował nasz Kapelan Kol. Marek Hula. Po raz pierwszy w asyście pocztów sztandarowych, koledzy wspólnie odgrywali sygnały dla zgromadzonych w świątyni.


Hubertowiny KŁ "Łoś" w Namysłowie "Msza Hubertusowska"

W dniu 24 sierpnia 2013 r. na strzelnicy w Grudzicach, odbył się II konkurs gry na rogu myśliwskim członków naszego Koła Łowieckiego. Do konkursu przystąpili koledzy, wygrywając kolejno miejsca:
      Waldemar Stolarz miejsce I
      Filip Wdowikowski miejsce II
      Jacek Szulakowski miejsce III

Oprócz braw od słuchaczy, a jednocześnie oceniających występy kolegów, uczestnicy od Zarządu Koła otrzymali drobne nagrody rzeczowe i dyplomy.


II konkurs Sygnalistów Koła "Łoś"

W dniu 07 czerwca 2013r. myśliwi wrocławscy obchodzili jubileusz 90-lecia powstania PZł. Uroczystości rozpoczęli zbiórką na wrocławskim rynku, żeby Mszą Hubertowską w Kościele Garnizonowym rozpocząć obchody. Jej rozpoczęciu towarzyszyła procesja Pocztów Sztandarowych 50 wrocławskich kół łowieckich. Podczas procesji grano uroczysty sygnał "Marsz świętego Huberta". W trakcie mszy również tradycyjnie było słuchać sygnały myśliwskie. Mszę świętą myśliwską w Bazylice Mniejszej p. w. św. Elżbiety poprowadził Krajowy Duszpasterz Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony środowiska Biskup Edward Janiak i kapelan braci myśliwskiej okręgu wrocławskiego ks. Witold Hyla. Po mszy świętej przeniesiono się do kina OKO, gdzie odbyła się uroczysta gala wraz z Koncertem zespołu. 07.06.2013 90-lecie PZł - WrocławW 2013 roku nasi koledzy swoimi umiejętnościami gry na rogu myśliwskim, reprezentowali Koło i Zrzeszenie między innymi:

15 września 2013 r.      Święto plonów w Bukowiu
12 października 2013 r.Hubertus Klubu Jeździeckiego "Jakubus" w Jakubowicach

W dniu 16 listopada 2013r. w Restauracji "Markus" w Bierutowie, odbyła się część oficjalna uroczystości jubileuszowych. Odpowiednią oprawę i atmosferę tworzyło, czterech naszych sygnalistów, kolegów Romualda i Jacka Szulakowskich, Waldemara Stolarz i Filipa Wdowikowskiego. Dźwięki rogów myśliwskich towarzyszyły w trakcie ceremonii wprowadzeniu i wyprowadzenia sztandaru oraz przy uroczystej chwili wręczenia odznaczeń łowieckich.2013-11-16 Bal myśliwski z okazji 50 jubileuszu powstania naszego Koła łowieckiego

Tradycyjnie nie zabrakło sygnalistów na wszystkich organizowanych przez Koło polowaniach zbiorowych


2013-12-22 Polowanie Wigilijne

Spotkania myśliwskich z młodzieżą mają na celu propagowanie zagadnień związanych nie tylko z myślistwem i kulturą łowiecką ale ogólnie pojętą ochroną środowiska. Nasi sygnaliści koledzy Romuald Szulakowski i Waldemar Stolarz, również uczestniczyli w tego typu spotkaniach.


2014-03-14 Spotkanie myśliwych z młodzieżą w Gimnazjum w Wilkowie

Dodatkowo kolega Romuald Szulakowski, odwiedzili 24 marca 2014 r. dzieci w Przedszkolu w Wilkowie, między innymi prezentując umiejętność gry na rogu myśliwskim. IX Powiatowe Targi Edukacji i Pracy w Namysłowie, które odbyły się w dniu 23 kwietnia 2014 r. nie obyły się bez naszego udziału. Nasze Koło łowieckie reprezentował Kolega Waldemar Stolarz.


2014-06-08 Sygnalista Koła łowieckiego "łoś" gra dzieciom.

W dniu 20 września 2014r. miał się odbyć III konkurs gry na rogu myśliwskim członków naszego Koła łowieckiego. Konkurs miał być połączony ze wspólną myśliwską zabawą z udziałem naszych rodzin i najbliższych znajomych. Po kilku odbytych spotkaniach roboczych w których uczestniczyli organizatorzy: Romuald Szulakowski, Jacek Szulakowski, Waldemar Stolarz, Filip Wdowikowski i Wojciech Wdowikowski. Stworzeniu programu imprezy i rozdzieleniu zadań, przy pełnej aprobacie Zarządu Koła, wyznaczono datę spotkania i sporządzono zaproszenia. Zaproszenia zostały rozdane myśliwym 31 września 2014r. na Strzelnicy - Grudzicach. Niestety impreza została odwołana ze względów na "kryzys" jaki koło nasze przechodziło. W atmosferze braku wzajemnego zaufania, narastających emocji i widocznego podziału osobowego kolegów - trudno było by się wspólnie bawić. Szkoda że pewne wydarzenia które rozgrywały się w tym czasie w kole pomiędzy grupą myśliwych, doprowadziły do zaniechania tak ładnie zapowiadającej się i zaczynającej wpisywać się w kalendarz kulturalnych imprez naszego koła. Od tej pory nie wznowiono kolejnej edycji "Konkursu Sygnalistów Koła "łoś"". Ostatnim śladem po trwającej 2 lata imprezie zostało zaproszenie:


2014-09-20 III konkurs gry na rogu myśliwskim

W dniu 24 kwietnia 2015r. w Warszawie w pierwszym dniu odbywających się XII Międzynarodowych Targów łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2015. Nasze Koło łowieckie zostało wyróżnione i uhonorowana dyplomem oraz nagrodą finansową za witryna którą prowadzimy. Konkurs był zorganizowany przez Zarządu Głównego Polskiego Związku łowieckiego PZł pod nazwą "Rok Myśliwca" oraz "Myśliwi w sieci". Uczestnictwo w targach pozwoliło nam na szersze spojrzenie nie tylko na prezentowany sprzęt, optykę, broń, trofea, urządzenia itp. ale na pawilony gdzie licznie prezentowały się wydawnictwa, piękne wyroby rękodzieła i jubilerskie związane z łowiectwem, gniazda sokolnicze i hodowcy psów. Naszą ciekawość szczególnie przykuła ekspozycja "Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZł". Tam po raz pierwszy mieliśmy okazję poznać i porozmawiać z "Kolegą po strzelbie" Krzysztofem Kadlec - myśliwym, wiceprezesem Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZł, prezesem Oddziału Poznańskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury łowieckiej, członek Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia. Mieliśmy niebywałą przyjemność na żywo wysłuchać kilku sygnałów myśliwskich w wykonaniu najlepszych: "Dzik na rozkładzie" oraz "Fanfara na cześć psów". Autorem filmu jest Kol. Waldemar Stolarz.


2015-04-24 Warszawa HUBERTUS EXPO 2015. Ogłoszenie wyników konkursu "Myśliwi w sieci"."Sygnały łowieckie - Darz Bór TV" nagrany rok wcześniej na "HUBERTUS EXPO 2014"


W dniu 20 czerwca 2015 r. podczas drugiego dnia obchodów Dni Namysłowa, na miejskich Błoniach odbył się kulinarny Turniej Kół łowieckich z udziałem dr Grzegorza Russaka. Przyjmując zaproszenie organizatora - Miejskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie - Zarząd Kł łoś wyłonił kolegów którzy reprezentowali nasze Koło w konkursie kulinarnym. Specjalnością naszą była: kiełbasa z dzika i gulasz z sarny. Podczas uroczystego rozpoczęcia rywalizacji kulinarnej, Kol. Waldemar Stolarz odegrał kilka sygnałów myśliwskich. Następnie grą zachęcał zabranych gości do naszego pawilonu gdzie serwowano posiłki i można było do urny złożyć stosowny kupon. Przyniosło to efekt nasze Koło zdobyło I miejsce.

 
2015-06-20 Turniej Kulinarny Kół łowieckich Powiatu Namysłowskiego z udziałem doktora Grzegorza Russaka

Oprawę muzyczną naszych sygnalistów miało uroczyste wręczenie odznaczeń łowieckich, które odbyło się w dniu 05.07.2015r. na strzelnicy myśliwskiej w Grudzicach. Na rogach grali koledzy: Romuald i Jacek Szulakowscy oraz Waldemar Stolarz.

 

Nie obyło się również bez dźwięków rogów myśliwskich podczas "Pikniku Rodzinnego LATO 2015", który odbył się 11.07.2015r. nad zalewem rekreacyjno - ekologiczny w Wilkowie. Sygnaliści oficjalnie otworzyli spotkanie rodzin myśliwych oraz odgrywali fanfary na cześć zwycięzców organizowanych konkursów. Na rogach grali koledzy: Romuald i Jacek Szulakowscy oraz Waldemar Stolarz.

  


Nasze Koło łowieckie w dniu 05.09.2015r. czynnie uczestniczyło w święcie Plonów Gminy Wilków które odbyło się w Lubskiej. Oprócz swojego pawilonu i wystawy trofeów łowieckich na rogu grał Kol. Romuald Szulakowski


2015-09-05 Dożynki Gminy Wilków w Lubskiej

W naszym Kole w dniu 08.11.2015r., została odprawiona uroczysta Msza Hubertowska polowa na terenie posiadłości Koła w Wilkowie, którą celebrował kapelan Koła, ksiądz kan. Marek Hula. W uroczystości wzięli udział myśliwi koła łowieckiego łoś, ich rodzinny i sympatycy łowiectwa. Nieodłącznym elementem uroczystości były sygnały i muzyka myśliwska grana przez sygnalistów Koła kolegów Romualda Szulakowskiego i Waldemara Stolarz.

Polowanie Wigilijne które odbyło się w dniu 19.12.2015r. na długo zostanie w pamięci zwłaszcza koledze Pawłowi Bęben. Wreszcie przełamał lody i odważył się pierwszy raz publicznie zagrać na rogu. Do grupy sygnalistów dołączył Kolega Paweł Bęben - był to jego debiut. Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że jego róg od tego momentu nie będzie milczał !!! W tym dniu towarzyszyli mu w grze koledzy Romuald i Jacek Szulakowscy oraz Filip Wdowikowski.


2015-12-19 Polowanie Wigilijne

W dniu 29.02.2016r. myśliwi naszego Koła łowieckiego byli gośćmi u dzieci w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie. "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie." Andrzej Frycz Modrzewski (z książki O poprawie Rzeczypospolitej) Ten cytat chyba najlepiej przekazuje jak ważna jest praca z dziećmi i młodzieżą w kierunku ich edukacji. W spotkaniu z dziećmi wzięli udział koledzy: Edward i Romuald Szulakowscy. Kolega Romuald Szulakowski, zaprezentował dzieciom sztukę gry na rogu myśliwskim.


2016-02-29 Publiczne Przedszkole w Wilkowie

W dniu 16.07.2016r. oprawę muzyczną naszych sygnalistów miał kolejny "II Myśliwski Piknik Rodzinny LATO 2016" który odbył się ponownie nad zalewem rekreacyjno - ekologiczny w Wilkowie. Sygnaliści oficjalnie otworzyli spotkanie rodzin myśliwych oraz odgrywali fanfary na cześć zwycięzców organizowanych konkursów. Na rogach grali koledzy: Paweł Bęben, Romuald i Jacek Szulakowscy oraz Waldemar Stolarz.


2016-07-16 "II Myśliwski Piknik Rodzinny"

W niedzielę 3 września 2016r., podczas Dożynek Gminy Wilków które odbyły się w Bukowiu. Nasze Koło łowieckie "łoś", również miało swój udział w Dożynkach akcentując w ten sposób fakt iż jesteśmy związani z tą ziemią i ludźmi. Wielu naszych myśliwych tutaj się urodziło, na tej ziemi mieszka i pracuje, na niej też "uprawiamy łowiectwo". Choć na zdjęciach można rozpoznać wielu naszych Kolegów którzy z racji powierzonych obowiązków lub pełnionych funkcji nie mogli nas jako Koło łowieckie, jednoznacznie reprezentować to na uroczystościach dożynkowych było nas wielu. Oficjalnie reprezentowali nas Sygnaliści Koła łowieckiego "łoś" w Namysłowie Koledzy: Romuald Szulakowski, Jacek Szulakowski, Paweł Bęben i Waldemar Stolarz.


2016-09-03 Dożynki Gminy Wilków w Bukowiu

Zgodnie z kalendarzem polowań pierwsze polowanie zbiorowe naszych myśliwych odbyło się w dniu 30.10.2016r. Tradycją się już stało iż sezon polowań zbiorowych w naszym Kole łowieckim otwierany jest mszą świętą w intencji św. Huberta. W uroczystości wzięli udział myśliwi koła łowieckiego "łoś", ich rodzinny i sympatycy łowiectwa. Nieodłącznym elementem uroczystości były sygnały i muzyka myśliwska grana przez naszych sygnalistów kolegów: Romualda i Jacka Szulakowskiego, Pawła Bęben i Waldemara Stolarz.


2016-10-30 Msza św. i polowanie Hubertusowskie


W dniu 5 listopada 2016r.odbyła się tradycyjna już na Opolszczyźnie łowiecka impreza o charakterze integracyjno - promocyjnym pod nazwą "Opolskie Hubertowiny 2016". W tym roku Opolskie Hubertowiny gościły na Zamku Piastów śląskich w Brzegu na zaproszenie dyrektora Muzeum Piastów śląskich, a organizatorem była tradycyjnie Okręgowa Rada łowiecka i Zarząd Okręgowy PZł w Opolu. "Opolskie Hubertowiny 2016" rozpoczęto o godz. 7:30, przystępując do odpraw z myśliwymi uczestniczącymi w polowaniach zbiorowych w łowiskach dziesięciu kół łowieckich. Między innymi nasze koło łowieckie było organizatorem uroczystego polowania które odbyło się w obwodzie nr 20.


2016-11-05 "Opolskie Hubertowiny 2016" Polowanie

Polowanie "Wigilijne" odbyło się 17.12.2016r. zwyczajowo w obwodzie nr 17. Pierwszą kolędę myśliwi, naganiacze i goście odśpiewali tuż po zakończeniu polowania jeszcze przy pokocie. Gdzie śpiewców, grą na akordeonie wspierał Kol. Roman Półrolniczak, na trąbce grał Kol. łowczy Romuald Szulakowski i rogu Kol. Paweł Bęben. Minął już rok jak do grona sygnalistów dołączył Kolega Paweł Bęben i w tym roku zagrał sobie ku naszej radości i zadowoleniu. Pawle - gratulujemy i dziękujemy.


2016-12-17 Polowanie "Wigilijne"

W dniu 28.02.2017r. myśliwi naszego Koła łowieckiego gośćmi u dzieci w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie. W spotkaniu z dziećmi wzięli udział koledzy: Edward i Romuald Szulakowscy. Dodatkowo kolega Romuald Szulakowski, zaprezentował dzieciom sztukę wabienia jeleni oraz umiejętność gry na rogu myśliwskim.


2017-02-28 Myśliwi naszego Koła łowieckiego gośćmi u dzieci w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie

W dniu 08.04.2017r. w ZRE "łoszak" w Wilkowie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenia Członków naszego Koła. Jednym z punktów przyjętego porządku obrad było wręczenie oznaczeń łowieckich. Uroczystego uhonorowania działalności na rzecz opolskiego łowiectwa dokonał szanowny gość, Prezes ORł w Opolu, kolega Zdzisław Dzwonnik. Nieodłącznym elementem uroczystości były sygnały i muzyka myśliwska grana przez sygnalistów Koła kolegów Romualda i Jacka Szulakowskich oraz Pawła Bęben.


2017-04-08 Walne Zgromadzenie Członków Koła "łoś" 2017

Ostatnio dotarłem do znakomitej publikacji. Serdecznie kolegów zachęcam do lektury referatu autorstwa Krzysztofa Kadlec "Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym" Sesja II


"Las w muzyce polskiej"

W dniu 08.07.2017r. oprawę muzyczną naszych sygnalistów miał kolejny "III Myśliwski Piknik Rodzinny LATO 2017" który odbył się ponownie nad zalewem rekreacyjno - ekologiczny w Wilkowie. Sygnaliści oficjalnie otworzyli spotkanie rodzin myśliwych oraz odgrywali fanfary na cześć zwycięzców organizowanych konkursów. Na rogach grali koledzy: Paweł Bęben, Romuald i Jacek Szulakowscy oraz Waldemar Stolarz. Organizatorzy również nie zapomnieli o sygnalistach, organizując dla nich specjalny konkursu w nadmuchiwaniu piłki plażowej. Kto wygrał zobaczcie sami:

2017-07-08 III Myśliwski Piknik Rodzinny LATO 2017

W dniu 20 sierpnia 2017r na terenie kompleksu ZRE "łoszak" w Wilkowie odbyło się pierwsze POLOWANIE NA KACZKI. Sygnalistami byli , Romuald Szulakowski oraz Waldemar Stolarz. To oni rozpoczęli sezon i jako pierwsi odegrali "Pióro na rozkładzie" w naszym Kole.


2017-09-09 Dożynki Gminy Wilków w Wilkowie

Dożynkach Gminy Wilków, odbyły się 09 września 2017 roku na boisku sportowym w Wilkowie. Nasze Koło łowieckie "łoś" również mogło się zaprezentować; grą naszych sygnalistów na rogu myśliwskim. W trakcie ceremonii dzielenia chleba hejnał powitania odegrali Kol. Romuald Szulakowski, Jacek Szulakowski oraz Paweł Bęben.


2017-09-09 Dożynki Gminy Wilków w Wilkowie

Wszystkim kolegom chwytającym za róg, gratulujemy dotychczasowych i życzymy dalszych sukcesów. Darz Bór!
Tekst opracował: Wojciech Wdowikowski
Aktualizacja: 2017-11-22