Członkowie Koła: KomisjeKomisja ds. wyceny szkód łowieckich na obwodzie nr 17


Jacek
Szulakowski

Dariusz
Osyp

Paweł
Bęben

Zdzisław
Bratosiewicz

Stanisław
Drozd


Komisja ds. wyceny szkód łowieckich na obwodzie nr 20


Janusz
Czubkowski

Wojciech
Czubkowski

Jerzy
Nowowiejski

Dariusz
Lipiński

Jan
Guzowski


Komisja ds. obchodów rocznicowych 50-lecia Koła


Wojciech
Wdowikowski
- przewodniczący

Krzysztof
Matuszek


Marek
Hula


Krzysztof
Pawliszyn


Tadeusz
Węglarz