HISTORIA KOŁA: KRONIKAKoło Łowieckie "Łoś" w Namysłowie (wcześniejsza nazwa: Koło Łowieckie Nr 3 "Łoś" w Namysłowie) powstało 30 grudnia 1963 roku z inicjatywy jedenastu myśliwych, którzy odłączyli się od innych kół z powiatów namysłowskiego i kluczborskiego.Założycielami Koła byli Koledzy:
      1.   Jan Turbakiewicz   (prezes)
2.Bolesław Zawiliński(skarbnik)
3.Józef Potyra
4.Kazimierz Mamys
5.Franciszek Antonowicz
6.Czesław Pęzioł
7.Józef Juchniewicz
8.Henryk Maziarz(sekretarz)
9.Waldemar Przyklęk
10.Władysław Szymczykowski
11.Bolesław Łucki


Łącznie Koło liczyło 15 członków, z których wybrano Kol. Jana Skibę na łowczego Koła.

Decyzją Powiatowej Rady Łowieckiej w Namysłowie kołu przydzielono obwód łowiecki nr 17, a na początku lat 70. ub. stulecia obwód łowiecki nr 20. W chwili obecnej koło dzierżawi dwa obwody łowieckie, obwód polny nr 17 "Krasowice" i obwód leśny nr 20 "Ziemiełowice" o łącznej powierzchni 8 853 ha, w tym 2 990 ha lasu.Od momentu powstania naszego Koła Łowieckiego następujący Koledzy pełnili funkcje w Zarządzie:

Prezes:

Jan Turbakiewicz      30.12.1963r      do 26.04.1972 r.
Franciszek Antonowicz26.04.1972 r.do 20.04.1974 r.
Piotr Klim20.04.1974 r.do 19.06.1976 r.
Grzegorz Bieniek19.06.1976 r.do 12.05.1977 r.
Henryk Maziarz12.05.1977 r.do 11.04.1981 r.
Grzegorz Bieniek11.04.1981 r.do 17.04.1983 r.
Stanisław Picz17.04.1983 r.do 01.06.1985 r.
Zygmunt Zubek01.06.1985 r.do 23.04.1990 r.
Stanisław Picz23.04.1990 r.do 01.05.1999 r.
Zygmunt Zubek01.05.1999 r.do 12.04.2015 r.
Radosław Kilan12.04.2015 r.nadal


Vice Prezes:

Helmut Klik       05.10.1987 r.      do 10.04.1988 r.


Łowczy:

Jan Skiba      30.12.1963 r.      do - . - .1966 r.
Piotr Klim- . - .1966 r.do - . - .1968 r.
Stanisław Picz - . - .1968 r.do 12.05.1977 r.
Edward Świtała12.05.1977 r.do 11.04.1981 r.
Henryk Olejniczak11.04.1981 r.do 01.06.1985 r.
Stanisław Picz01.06.1985 r.do 05.10.1987 r.
Henryk Olejniczak05.10.1987 r.do 06.01.1989 r.
Edward Szulakowski06.01.1989 r.do 23.04.1990 r.
Henryk Olejniczak23.04.1990 r.do 01.05.1999 r.
Edward Szulakowski01.05.1999 r.do 12.04.2015 r.
Romuald Szulakowski12.04.2015 r.nadal


Podłowczy:

Krzysztof Gnacy      25.05.2012 r.      31.05. 2014 r.
Dariusz Lipiński      12.04.2015 r.      nadal


Sekretarz:

Henryk Maziarz      30.12.1963 r.      do - . - .1968 r.
Czesław Pęzioł - . - .1968 r.do - . - .1970 r.
Edward Świtała- . - .1970 r. do 26.04.1972 r.
Zygmunt Zubek26.04.1972 r.do 20.04.1974 r.
Jan Turbakiewicz20.04.1974 r.do 19.06.1976 r.
Zygmunt Zubek19.06.1976 r.do 12.05.1977 r.
Franciszek Antonowicz12.05.1977 r.do 11.04.1981 r.
Zygmunt Zubek11.04.1981 r.do 17.04.1983 r.
Franciszek Dymowski17.04.1983 r.do 23.04.1990 r.
Jan Żak23.04.1990 r.do 24.05.1996 r.
Edward Szulakowski24.05.1996 r.do 01.05.1999 r.
Franciszek Dymowski01.05.1999 r.do 11.10.2014 r.
Mariusz Boduch11.10.2014 r.nadal


Skarbnik:

Bolesław Zawiliński      30.12.1963 r.      do 26.04.1972 r.
Edward Świtała26.04.1972 r.do 20.04.1974 r.
Henryk Olejniczak20.04.1974 r.do 12.05.1977 r.
Zdzisław Zawadzki12.05.1977 r.do - . - .1979 r.
Henryk Olejniczak - . - .1979 r.do 11.04.1981 r.
Jan Guzowski11.04.1981 r.do 01.06.1985 r.
Edward Szulakowski01.06.1985 r.do 23.04.1990 r.
Jan Guzowski23.04.1990 r.do 01.05.1999 r.
Krzysztof Gnacy01.05.1999 r.do 25.05.2012 r.
Wiesław Kowalczyk 25.05.2012 r.do 12.04.2015 r.
Waldemar Stolarz 12.04.2015 r.nadal


Jak wynika z analizy powyższego zestawienia Zarząd Koła w obecnym składzie pracuje ponad 14 lat. Coraz większe zadania statutowe, oraz obowiązki i odpowiedzialność nakładane na koła, których nieterminowe wykonanie jak i zaniechanie ich wykonania grozi konsekwencjami również finansowymi; wymaga zaangażowania większej liczby osób. W naszym przypadku została powołana i przeszkolona komisja szacująca szkody, wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych. Komisja składa się z 10 osób szacujących szkody z przydzielonymi rejonami po 5 osób, na każdym obwodzie dzierżawionym.

Dzięki menadżerskim umiejętnością Kolegów znajdujących się w Zarządzie Koła, zrozumieniu i wsparciu przez członków Koła oraz Zarząd Okręgowy w Opolu osiągnięta została pełna stabilizacja i płynność finansowa dzięki czemu mogła być realizowana, długoterminowa gospodarka łowiecka i wykonywane zadania wymagające realizacji etapowej. Ta sytuacja trwała do 2013 roku. Masowe wystąpienie szkód wyrządzonych w uprawach przez zwierzynę, na niespotykaną do tej chwili skalę oraz wysokie ceny produktów rolnych, spowodowały iż wiele Kół Łowieckich w tym też i nasze stanęło na progu bankructwa. Nie pomogły zgromadzone z tak wielkim trudem rezerwowe, środki finansowe przeznaczone na inwestycje. Nie są w stanie również w całości pokryć strat, kontrakty na sprzedaż polowań dla myśliwych zagranicznych. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, wiele Kół Łowieckich w kraju ulegnie rozwiązaniu lub zmieni właścicieli.

W Kole zrzeszonych jest 66 członków, z których 43 posiada uprawnienia selekcjonera.

Członkami Koła są:
Andrzejewski Bogdan, Andrzejewski Otton, Bęben Paweł (strażnik łowiecki), Bieniek Grzegorz (przewodniczący komisji rewizyjnej), Boduch Mariusz (sekretarz), Bratosiewicz Zdzisław, Czubkowski Janusz, Czubkowski Wojciech, Dębicki Bogumił (opiekun łowiska), Drozd Stanisław, Dymowski Franciszek, Gnacy Krzysztof, Gnacy Roland, Gnacy Sebastian (strażnik łowiecki), Guzowski Jan, Ks. Kan. Hula Marek (kapelan Koła), Adam Hutnik, Jedynak Jerzy, Jakubowski Jarosław, Jakubowski Zbigniew, Joniak Franciszek, Joniak Krzysztof, Kilan Radosław (prezes), Kita Paweł, Klimaj Edward, Klimowski Ryszard, Adam Kotasiński, Kowalczyk Wiesław, Szymon Kowalczyk, Kuchczyński Dariusz, Lipiński Dariusz (podłowczy, strażnik łowiecki), Łącki Paweł, Matuszek Krzysztof (członek komisji rewizyjnej), Nawara Bogdan, Nowowiejski Jerzy, Olejniczak Józef, Osyp Dariusz, Pawliszyn Krzysztof, Pęzioł Czesław, Raczkowski Ryszard, Rembielak Piotr, Stolarz Waldemar (skarbnik, sygnalista), Szulakowski Edward, Szulakowski Jacek (chorąży pocztu, sygnalista), Szulakowski Romuald (łowczy, sygnalista, strażnik łowiecki i opiekun zalewu), Szymala Andrzej, Szymków Ryszard, Śliwka Jacek, Świtała Tadeusz, Turbakiewicz Bartosz, Walczyszyn Jan, Walichnowski Józef, Wdowikowski Filip (sygnalista, asysta pocztu sztandarowego), Wdowikowski Marcin (asysta pocztu sztandarowego), Wdowikowski Wojciech (członek komisji rewizyjnej, dowódca pocztu sztandarowego), Węglarz Tadeusz, Załoga Zdzisław, Zubek Grzegorz, Zubek Zygmunt, Zychowicz Władysław (opiekun łowiska), Żak Bolesław, Żak Jan.

Do grona Kolegów polujących w naszym Kole jako myśliwi niemacierzyści należą:
Marcin Polak, Ryszard Raczkowski, Józef Walichnowski.

Aktualnie 1 kolega odbywa staż kandydacki:
Kamil Joniak.

Odeszli na wieczne łowy:
Franciszek Antonowicz, Ferdynand Bojczuk, Józef Górski, Jerzy Jedynak senior, Klim Piotr, Tadeusz Klimaj, Henryk Maziarz, Henryk Niezgoda, Feliks Stasiłowicz, Stanisław Picz, Wiesław Piśla, Leszek Szewczuk, Piotr Śliwa, Edward Świtała, Krzysztof Turbakiewicz, Jan Turbakiewicz.

W 2013 roku przypadał 50 jubileusz powstania naszej organizacji. Jak każda rocznica, jest najlepszym okresem do podsumowania, oceny i zamknięcia danego okresu oraz refleksji. Za wkład pracy i zaangażowanie najaktywniejsza grupa myśliwych została odznaczona, a wieloletnia praca wszystkich myśliwych zaowocowała przyznaniem naszemu Kołu Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej, którym udekorowano nasz sztandar podczas uroczystości "Hubertowiny Opolskie - 90lat PZŁ" obchodzonych w Grudzicach.Tekst opracował: Wojciech Wdowikowski
(wg posiadanych informacji na dzień 31 grudnia 2014 r.)