Repozytorium: Teczka ZarząduNazwa pliku Data dodania Format
UJEDNOLICENIE ZASAD ODBYWANIA STAŻU w KŁ i OHZ ALP i PZŁpdf
Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii ZIPOD - Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzikówpdf
Okólnik ZG PZŁ nr 3 - 2021 z 24 maja 2021 r. w zakresie zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń jako istotne wskazaniapdf
Uchwała nr 358/2021 NRŁ z 10-05-2021r. Regulamin uzyskania uprawnień sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego oraz prowadzącego strzelania w PZŁpdf
Uchwała nr 360/2021 NRŁ z 10-05-2021r. Prawidła Strzelań Myśliwskich pięcioboju i sześcioboju na 2021/2022 na zawodach PZŁpdf
Załącznik do Uchwały NRŁ 360/2021 z 10.05.2021r. Prawidła strzelań myśliwskich pięciobojupdf
Załącznik do Uchwały NRŁ 360/2021 z 10.05.2021r. Prawidła strzelań myśliwskich sześciobojupdf
Zasady doskonalenia umiejętności strzeleckich w PZŁpdf
Załącznik do Uchwały NRŁ 361/2021 z 10.05.2021r. oraz Uchwała nr 55/2021 ZG PZŁ z 11.03.2021 Regulamin Przyznawania Legitymacji Juniora PZŁpdf
Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii ZIPOD - Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzikówpdf
Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - Wypłaty ryczałtu za dziki odstrzelone w odstrzale sanitarnym w strefie wolnej od ASF z przeznaczeniem na użytek własny pdf
Główny Lekarz Weterynaryjny - Informacja 13.04.2021r.pdf
D.U WO poz.1056 Rozporządzenie WO nr 0510-P-3-2021 z 9 kwietnia 2021 r. odstrzału sanitarnego dzikówpdf
Komentarz - Dotychczasowe obwody łowieckie dzierżawimy jeszcze przez rok.pdf
Opolskie pracownie badania mięsa na obecność włośni - stan na 01.2021 r. - dane z WIW OPOLEpdf
ASF Dz.U. 2021 poz. 236 z 27.01.2021r. Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczaniepdf
PRAWO ŁOWIECKIE Dz.U.1995 nr 147 poz.713 z dnia 13.10.1995 Dz.U.2020 poz.67.148 TJ 31.01.2020 pdf
ASF Dz.U. 2020 poz.160 z 30.01.2020r. Rozporządzenie w sprawie zasad bioasekuracjipdf
Komunikat_ZK_2_2019_2020pdf
DU 16.09.2014 poz 1224 w sprawie broni i amunicjipdf
Zawiadomienie - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła ŁOŚpdf
Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie Członków Koła ŁOŚ /dodatkowe/pdf
STATUT PZŁ - NOWYpdf
Zawiadomienie - dodatkowy punkt do porządku obrad WZCK pdf
Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie Członków Koła ŁOŚpdf
Komunikat_ZK_1_2019_2020pdf
Zgoda na przelew wynagrodzenia na rachunek bankowypdf
Zaproszenie na „Karnawałowy Bal Myśliwski”pdf
Zawiadomienie – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła ŁOŚpdf
Komunikat_ZK_3_2017_2018pdf
Oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowychpdf
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii - próby krwi pozyskanych dzikówpdf
Komunikat 2 2018/2019pdf
IV Myśliwski Piknik Rodzinny ,,Lato 2018”pdf
Zaproszenie na „Karnawałowy Bal Myśliwski”pdf
Zaproszenie - „Hubertowiny Opolskie 2017” PDF
Komunikat 2 2017/2018PDF
Zaproszenie do udziału w Mszy Św. Hubertowskiej Koła Łowieckiego ŁOŚ w NamysłowiePDF
Komunikat Nr 3/2017 ZO PZŁ Opole z 20 września 2017 r. PDF
Pisma ZG PZŁ w Warszawie - L.dz. 385-Hz-2017 z 21 sierpnia 2017 r. i Minister ŚRODOWISKA - DLP-VIII.670.5.2015.RN z 11 sierpnia 2017 r.PDF
Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej - Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. - Tekst jednolityPDF
Uchwala nr 14 - 2015 - obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.PDF
RMŚ z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanychPDF
RMŚ z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łownePDF
RMŚ z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tuszPDF
RMŚ z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownychPDF
Konferencja „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś”PDF
Komunikat 1 2017/2018PDF
Komunikat_ZK_3_2016_2017PDF
Zawody strzeleckie - testPDF
Roczny Plan ŁowieckiPDF
Zal_2_Harmonogram_RPL_2017PDF
Zal_3_Druk_RPL_2017DOC
Zal_1_Druk_do_inwentaryzacjiPDF
Informacja ZG PZŁ w sprawie umów dzierżawypdf
RMŚ z 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnegoPDF
Uchwała nr 41-2006 ZG PZŁ a 29 listopada 2006 r. w sprawie zasad postępowania ...PDF
Podanie o złożenie wniosku do właściwego Starosty o wydzierżawienie obwodu polnegoDOC
4b. Podanie o złożenie wniosku do właściwego Starosty o wydzierżawienie obwodu polnegoDOC
5. Rejestr powierzchniowy - Stan na 27 listopada 2013 r.XLS
6.Program narady w dniu 23 lutego 2017 r. - KŁPDF
Komunikat 1/2017 ZO PZŁ Opole. Załącznik 2PDF
Wytyczne Głównego Lekarza WeterynariiPDF
DU z dnia 20-12-2016 poz. 2091 Ptasia grypaPDF
Ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017PDF
Komunikat 2 2015/2016PDF
Komunikat 1 2015/2016pdf
Do legitymacji PZŁ DANE OSOBOWE MYŚLIWEGO - AKTUALIZACJApdf
Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie Członków Koła ŁOŚpdf
Protokół prac gospodarczychDOC
Uchwała nr 52/2014 - W sprawie wysokości skadki członkowskiej, ubezpieczenia i wpisowego.pdf
Komunikat 2 2015/2016pdf
Komunikat Powiatowego Lekarza WeterynariiPDF
Instrukcja prowadzenia dokumentacji w Kołach ŁowieckichPDF
Podział obwodu łowieckiego 17 na rejonyPDF
Podział obwodu łowieckiego 17 na rejonyJPG
Podział obwodu łowieckiego 20 na rejonyPDF
Podział obwodu łowieckiego 20 na rejonyJPG
Myśliwski Piknik RodzinnyPDF
Karta ewidencyjna mysliwegoDOC
Komunikat 1 2015/2016PDF
Protokół pobrania zwierzynyDOCX
Regulamin korzystania z zalewu ekologicznegoPDF
Deklaracja członka KŁ ŁośPDF
Protokół stwierdzenia upadku zwierzyny grubejPDF
Regulamin strzelnicy w OpoluPDF
Rozliczenie zbiorówki - lista nagankiPDF
Rozliczenie zbiorówki - sprawozdaniePDF
Uchwala nr 41/2007 - Zasady odbywania stażuPDF
Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki PZŁPDF
Zaświadczenie o przystrzelaniu broniPDF
Zawiadomienie - Walne Zgromadzenie Członków Koła ŁOŚPDF
Roczny plan łowieckiPDF
Roczny plan łowieckiDOC
Regulamin Kapituły Odznaczen ŁowieckichPDF
Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiegoPDF
pdf