HISTORIA KOŁA: OsiągnięciaZarząd i członkowie naszego Koła czynnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, organizując wystawy i prelekcje o tematyce łowieckiej, biorąc udział w dożynkach i innych imprezach lokalnych. O czym świadczą liczne podziękowania składane na ręce Zarządu i członków Koła.Dodatkowo nasze Koło od wielu lat prowadzi działalność opiekuńczą i charytatywną. Czynnie wspierało i wspiera finansowo wszelkiego rodzaju instytucje.