2016-11-05 „Opolskie Hubertowiny 2016” Zamek Piastów Śl. w BrzeguW dniu 5 listopada odbyła się tradycyjna już na Opolszczyźnie łowiecka impreza o charakterze integracyjno - promocyjnym pod nazwą „Opolskie Hubertowiny 2016”.
Tradycja organizowania okręgowych Hubertowin na Opolszczyźnie sięga roku 2006, kiedy to po raz pierwszy Okręgowa Rada Łowiecka w Opolu wraz z Zarządem Okręgowym PZŁ w Opolu wystąpiła z inicjatywą zorganizowania imprezy promocyjnej pod nazwą „Opolskie Hubertowiny”.
W tym roku Opolskie Hubertowiny gościły na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu na zaproszenie dyrektora Muzeum Piastów Śląskich, a organizatorem była tradycyjnie Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu.
„Opolskie Hubertowiny 2016” rozpoczęto o godz. 7:30, przystępując do odpraw z myśliwymi uczestniczącymi w polowaniach zbiorowych w łowiskach dziesięciu kół łowieckich. Polowania zorganizowały Koła Łowieckie:
Nr 1 „Hubert” w Brzegu,
Nr 5 „Leśnik” w Brzegu,
Nr 6 „Odyniec” w Karłowicach,
Nr 2 „Zagajnik” w Szklarach,
Nr 7 „Szarak” w Grodkowie,
Nr 2 „Bór” w Namysłowie,
Nr 3 „Łoś” w Namysłowie,
Nr 2 „Łoś” w Opolu,
Nr 4 „Knieja” w Opolu,
Nr 14 „Dzik” w Pokoju.

Wśród myśliwych byli zarówno zaproszeni goście jak i myśliwi z kół łowieckich uczestniczących w organizacji imprezy, w sumie około 300 strzelb. Dobór łowisk dobrze odzwierciedlał bogactwo zwierzostanów Opolszczyzny. W leśnych ostępach polowano na jelenie, dziki i samy, a także na małe drapieżniki z lisem na czele. Najwyraźniej nasz Patron Św. Hubert sprzyjał organizatorom, polowania organizowano sprawnie, tak by na godzinę 14-tą uczestnicy i upolowana zwierzyna trafiła na miejsce wspólnego pokotu, urządzonego na polanie na obrzeżach miejscowości Kurznie, w sąsiedztwie domku myśliwskiego, siedziby Koła Łowieckiego Nr 6 „Odyniec” w Karłowicach.
Nie bogactwo pokotu było jednak najważniejsze, liczyła się oprawa, dochowanie wierności tradycji i zapoznanie polujących gości ze specyfiką łowiska gospodarzy. Nie mogło zabraknąć drobnego poczęstunku, tradycyjnej grochówki dla oczekujących na ściągnięcie kompletu łowców.
Uroczysty pokot rozpoczęto o godzinie 14:00 ogłaszając wyniki polowania: 2 jelenie (łania i cielę), 22 dziki i lis. Pokot celebrował Łowczy Okręgowy Kolega Wojciech Plewka składając meldunek z polowania Prezesowi ORŁ w Opolu Koledze Zdzisławowi Dzwonnikowi, który to z kolei dokonywał dekoracji króla i wicekrólów polowania. Królem polowania został Kolega Krzysztof Klimek z Koła Łowieckiego „Ostoja” w Krapkowicach pozyskując obwodzie Koła Łowieckiego Nr 2 „Bór” w Namysłowie łanię i cielaka. Tytuł I v-ce Króla przypadł Koledze Zdzisławowi Dzwonnikowi z KŁ Nr 4 „Szarak” w Tułowicach, który na obwodzie Koła Łowieckiego Nr 6 „Odyniec” w Karłowicach ustrzelił dwa dziki. Szczęśliwą passę rodu Dzwonników, a zarazem gości z tułowickiego „Szaraka” kontynuował Maciek Dzwonnik, syn Zdzisława, któremu pozyskane w tym samym obwodzie dwa kolejne dziki zapewniły mu tytuł II v-ce Króla.
Po zakończeniu pokotu wszyscy myśliwi przejechali do Brzegu, na dziedziniec Zamku Piastów Śląskich, gdzie o godzinie 15-tej przyszedł czas na oficjalną część uroczystości. Wszyscy uczestnicy polowania i zaproszeni goście zebrali się w asyście pocztów sztandarowych kół łowieckich Opolszczyzny i zespołu sygnalistów myśliwskich. Gości powitał Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu Kol. Zdzisław Dzwonnik oraz Łowczy Okręgowy Kolega Wojciech Plewka. Pomocą w prowadzeniu uroczystości służyli wypróbowani konferansjerzy - myśliwi: Katarzyna i Darek Hutka.
Głównym punktem oficjalnej części „Opolskich Hubertowin” było wręczanie odznaczeń łowieckich. W pierwszej kolejności wręczono odznaczenia kołom łowieckim. Żetonem Złom uhonorowano Koła Łowieckie Nr 1 „Bażant” w Namysłowie, Nr 6 „Ostoja” w Opolu i Nr 1 „Hubert” w Brzegu. Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej wyróżniono Koło Łowieckie Nr 1 „Borsuk” w Prudniku, a Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej Koło Łowieckie Nr 1 „Szarak” w Grotkowie.
Również odznaczenia dla myśliwych rozpoczęto od wręczenia żetonu Złom, którym to, najwyższym odznaczeniem łowieckim wyróżniono Kolegów Stanisława Jureckiego, Kazimierza Kulasa i Kazimierza Przemyślańskiego. W dalszej kolejności wręczono myśliwym Złote, Srebrne i Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej, oraz medal Zasłużony dla łowiectwa Opolszczyzny.
Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali Koledzy: Marek Dzierżanowski, Michał Kaczkowski, Andrzej Mokrzycki, Roman Świątek, Franciszek Wojas i Włodzimierz
Wolny. Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali Koledzy: Maciej Stefański, Jerzy Denkiewicz, Stanisław Galara, Paweł Malomy, Antoni Michułka, Jarosław Pabian, Wiesław Skotnicki, Eugeniusz Smolarski, Zenon Świątek i Krzysztof Tokarski. Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali Koledzy: Andrzej Duława, Piotr Jabłoński, Łukasz Jurecki, Andrzej Kruszyński, Jarosław Masiowski, Kazimierz Masiowski, Dariusz Poremba, Leszek Przybyszewski, Krzysztof Sokół, Adam Suchodolski, Marek Wojas i Przemysław Wójcik. Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny odznaczony został Kolega Kazimierz Gniot.
W dalszej kolejności przystąpiono do uhonorowania pań, małżonek naszych Kolegów Medalem za tolerancję, wyjątkowym odznaczeniem, będącym wyrazem naszego uznania dla wielkiej cierpliwości i zrozumienia naszych pań dla łowieckiej pasji. Wyróżnienia dostąpiły Panie Jadwiga Murańska, Monika Hnyluch, Teresa Centomirska, Dorota Łozińska, Danuta Malinowska, Teresa Protasiewicz, Julia Gwóźdź, Danuta Zimoch, Agnieszka Kotlarz, Anna Szeląg, Małgorzata Jakubik, Małgorzata Krawczyk, Elżbieta Pańczyk i Teresa Węglarz.
Miłym akcentem było uhonorowanie specjalną statuetką Kolegi Waltera Pańczyka, mistrza wśród lisiarzy, który w sezonie 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 pozyskał w sumie aż 168 lisów, wnosząc tym samym istotny wkład w ochronę zwierzyny drobnej i saren, oraz dając doskonały przykład do naśladowania nam wszystkim.
Po uhonorowaniu wszystkich odznaczonych przyszła kolej na wystąpienia gości. Głos zabrali między innymi Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, Starosta powiatu brzeskego Maciej Stefański, oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Wiesław Kucharski. Padło wiele ciepłych słów, zapewnień o woli współpracy i życzeń z okazji dnia Św. Huberta. Oficjalną część uroczystości zakończyło wyprowadzenie sztandaru opolskiej organizacji łowieckiej i sztandarów kół łowieckich.
Cześć nieoficjalną Opolskich Hubertowin 2016 stanowiła biesiada myśliwska. Na gości czekały gorące posiłki i zimne zakąski. Była to prawdziwie integracyjna cześć imprezy, okazja do spotkania się z często dawno niewidzianymi przyjaciółmi z innych kół łowieckich, z odległych zakątków Opolszczyzny, czy też ościennych okręgów. Przy suto zastawionym stole, przy kuflu piwa czy kieliszku myśliwskiej nalewki, dyskusje trwały wiele godzin. Czas umilały występy sygnalistów myśliwskich, Zespołu Kamerton, Myśliwskiej Orkiestry Gminy Komprachcice i zespołu Żubrosie, Chóru Szkolnego Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach „Gimbertusy” oraz rodzinnego zespołu Ex-Blok w składzie: Roman Wlaźlik, Katarzyna Mieszkalska i Wiktoria Wlaźlik. Można było też odwiedzić stoiska kilku firm oferujących artykuły dla myśliwych.
Organizacja tak dużej imprezy niekomercyjnej (bez opłat za udział), nie była by możliwa bez szerokiego wsparcia kół łowieckich Opolszczyzny darczyńców i sponsorów. W tym miejscu nie będzie chyba nadużyciem, przekazać serdeczne podziękowania i słowa uznania, Okręgowej Radzie Łowieckiej, Zarządowi Okręgowemu w Opolu z Kolegą Wojciechem Plewką na czele, oraz wszystkim darczyńom, sponsorom i kołom łowieckim zaangażowanym w organizację „Opolskich Hubertowin 2016”.
Warto też wspomnieć, iż na stronie www ZO PZŁ dostępnych jest przeszło 250 zdjęć z imprezy z możliwością ich pobrania w wysokiej rozdzielczości.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

Tekst: Marek Bocianowski


Przejdź do galerii ZO PZŁ w Opolu.
« Powrót »