Kultura łowieckaDbając o obyczaje i tradycje łowieckie, na wszystkich polowaniach układany jest pokot i odgrywane są sygnały łowieckie przez naszego sygnalistę Kol. Romualda Szulakowskiego, od 2012 roku wspomaganego przez syna Jacka Szulakowskiego, Kol. Waldemara Stolarza oraz Filipa Wdowikowskiego wybierany i odznaczany jest również Król Polowania. Zwyczajowo odbywają się ślubowania i pasowania młodych myśliwych oraz dekoracje złomem.Ślubowanie nowowstępujących Kolegów /Polowanie Wigilijne 23-12-2012 r./


Niezaprzeczalnie polowanie Wigilijne w 1999 r. było pierwszym uroczystym polowaniem w naszym Kole, które celebrował ksiądz.Pierwsze Polowanie Wigilijne celebrowane przez Ks. kan. Marka Hulę
nie będącego jeszcze członkiem naszego Koła /tartak w miejscowości Lubska 19-12-1999 r./


Od 1999 r. każdy sezon polowań zbiorowych oraz pierwsze polowanie Hubertusowskie, poprzedzane jest mszą św. w intencji naszego patrona Św. Huberta oraz wszystkich: myśliwych, leśników i drzewiarzy. Wszystkie polowania Wigilijne celebrowane są mszą polową i tradycyjnym opłatkiem. Celebracją wymienionych uroczystości oraz większość pozostałych uroczystości sakralnych jak: śluby, pogrzeby kolegów myśliwych, nieprzerwanie od ponad 14lat prowadzi Ks. kan. Marek Hula. W roku 2010 Ks. kan. Marka Hulę, powołano na kapelana i duszpasterza naszego Koła.

Kapelan Koła Łowieckiego "Łoś" w Namysłowie, Ks. kan. Marek Hula/


W dniu 3 listopada 2004 r. z inicjatywy kol. Marka Huli oraz Zarządu Koła, z okazji jubileuszu 40 rocznicy istnienia, nasze Koło zostało uhonorowane sztandarem którego poświęcenia dokonał kard. Henryk Gulbinowicz w asyście gospodarza uroczystości, proboszcza parafii Ks. kan. Marka Huli oraz diecezjalnego duszpasterza myśliwych Ks. Witold Hyli.Prezentacja sztandaru podczas uroczystości jego poświęcenia /Namysłów 03-11-2004 r./


Od tej chwili nasze Koło reprezentowane jest na wielu uroczystościach przez sztandar w asyście pocztu sztandarowego oraz sygnalistów.Poczet sztandarowy / Hubertowiny Opolskie, Przysiecz 2012 r./
Poczet sztandarowy Koła Łowieckiego "Łoś" i "Bażant" wraz z sygnalistami /Hubertowiny w Namysłowie 2012 r./


Wydarzenie i uroczystości rocznicowe zaowocowały ukazaniem się wielu artykułów w prasie Nowa Trybuna Polska z 06.11.2004r. "Najpierw w pole potem do strzelby", Nowiny Namysłowskie nr 9 z listopada 2004 r. "Jubileusz Koła Łowieckiego ŁOŚ" oraz Gość Niedzielny nr 47 z 21.11.2004 r. "Święto myśliwych z Namysłowa". W artykułach poza opisem uroczystości Koła, Kolega Łowczy Edward Szulakowski między innymi przybliża czytelnikowi sprawy związane z łowiectwem i obowiązki spoczywające na ich członkach i całej organizacji.

Z inicjatywy myśliwych powołano w 2010r. Komitet Obchodów Rocznicowych. Komitet ma za zadanie wspomaganie pracy Zarządu Koła w obszarze organizowania, przygotowania oraz oprawy wszelkich uroczystości myśliwskich z dbałością o kultywowanie dobrych praktyk, kultury, etyki i prawa łowieckiego - promując w ten sposób wizerunek naszego Koła, Polskiego Związku Łowieckiego oraz regionu.

Grono myśliwych posiadających stroje organizacyjne ciągle się powiększa. Te fakty mogą jedynie świadczyć o tym, że zwyczaje i ceremoniały łowieckie są w naszym Kole kultywowane a kultura łowiecka jest akceptowana przez myśliwych i nadal się rozwija.