Działalność Koła: PolowaniaGłównym źródłem dochodu koła są wpływy uzyskane z organizacji polowań dla cudzoziemców, składek członków oraz za odsprzedane tusze upolowanej zwierzyny.

Podpisane długoterminowe umowy na pozyskanie zwierzyny z grupą myśliwych zagranicznych, od kilku lat pozwalają nam zagwarantować płynności finansowej naszego Koła przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na hodowlę i gospodarkę łowiecką oraz zagwarantować środki na statutowe działania naszego koła.

Pozyskanie zwierzyny w sezonie 2011/2012 wynosiło:
Jeleni 36 w tym 14 byków, 18 łań i 4 cielaki
Sarny 122 w tym 49 rogaczy, 61 kóz i 12 koźlaków
Dziki 67

Ponadto dokonywane są odstrzały: lisów, jenotów, borsuków i kun. Do 2000r wykonywane były odstrzały zajęcy, dzisiaj występują w niewielkiej ilości. Występują ptaki łowne: kaczki, łyski oraz niewielka liczba gęsi, kuropatw i bażantów, którymi systematycznie zasiedlane jest łowisko, sporadycznie pojawiają się daniele oraz widywane są łosie.

Zarząd Koła w okresie jesienno-zimowym organizuje około 15 polowań zbiorowych wraz z polowaniami dla myśliwych zagranicznych na których myśliwi podwożeni są dwoma podwodami stanowiącymi własność koła. Na wszystkich polowaniach zbiorowych podczas przerwy, serwowane są bezpłatne gorące posiłki tak dla myśliwych ich gości oraz naganki.

Na terenie obwodu łowieckiego nr 20 obok starej osady leśnej "Karolówka", posiadamy wiatę myśliwską gdzie zwyczajowo odbywają się zbiórki, spotkania, odprawy myśliwskie a podczas polowań zbiorowych spożywane są posiłki.

Na terenie obwodu łowieckiego nr 17, na terenie naszego zalewu ekologicznego posiadamy domek w którym również podczas polowań zbiorowych spożywane są posiłki gdzie podczas przerwy w polowaniu można się zagrzać i zregenerować siły. Jest to, miejsce rozpoczynające i kończące polowanie Hubertusowskie oraz polowanie Wigilijne i Noworoczne. Dodatkowo Zarząd Koła organizuje polowania indywidualne dla myśliwych zagranicznych na sarny rogacze oraz jelenie byki.

Koszty roczne organizacji polowań tak zbiorowych jak i indywidualnych dla myśliwych zagranicznych w naszym kole wahają się w granicach 54 000 zł.

Pogłębiający się kryzys finansowy w krajach Unii Europejskiej i rosnące wymagania naszych kontrahentów wymuszają na Zarządzie Koła i jego członkach ciągłe podnoszenie jakości naszej oferty przejawiającej się w dbałości o stan urządzeń, dobrostan zwierzyny jak i doskonałą organizację oraz oprawę z naciskiem na zwyczaje, tradycje i polską kulturę łowiecką.