2015-12-06 Polowanie MIKOŁAJKOWE na NiwkachPolowanie zbiorowe „MIKOŁAJKOWE” na Niwkach, zbiórka zwyczajowo na parkingu przy leśniczówce. Polowanie prowadzili koledzy Edward Szulakowski i Wiesław Kowalczyk. Polowaliśmy na 16 strzelb w rejonie: Las Niwki, Krasowice, Mikołajczyk.
Królem polowania został Kol. Adam Kolasiński, pozyskując w pierwszym miocie 2 dziki jednym strzałem a w trzecim miocie cielę jelenia. Święty Hubert i Święty Mikołaj sprezentowali jeszcze łanię jelenia Koledze Darkowi Osyp. W tym dniu Koledzy Darek i Adam przestali być „frycami” a przyjmując chrzest myśliwski przystąpili do grona prawdziwych łowców.
Chrzest myśliwski to jeden z najstarszych obrzędów łowieckich. Niegdyś początkujący myśliwy chrzczony był tylko raz w życiu, po ubiciu pierwszego w swej karierze zwierza. Obecnie ceremoniał ten stosuje się po strzeleniu przez myśliwego pierwszego okazu każdego gatunku zwierzyny.
„Frycowie” chrzest przyjęli z rąk Kolegi Edwarda Szulakowskiego.
Jak na tą porę roku pogoda dopisała, humory również, polowanie odbyło się bezpiecznie i sprawnie.

Tekst i zdjęcia: Wojciech Wdowikowski
Mikołaja udało się sfotografować Piotrkowi Szulakowskiemu i Andrzejowi Szymali
« Powrót »