2015-07-25 Prace w łowisku - zakładanie fladr na uprawie kukurydzy w Przeczowie