2015-07-12 Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZŁ w Opolu z obecnością naszych przedstawicieli.,, ... W dniu 12 lipca, na terenie strzelnicy myśliwskiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZŁ w Opolu w którym uczestniczyli delegaci Naszego Koła tj. kol. Radosław Kilan - Prezes KŁ Łoś N-ów oraz kol. Romuald Szulakowski - Łowczy KŁ Łoś N-ów. W zjeździe uczestniczyło 119 delegatów z pośród 134 uprawnionych do udziału w zjeździe, wyłonionych w trakcie walnych zgromadzeń członków poszczególnych kół łowieckich. Wśród zaproszonych gości wymienić należy V-ce Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, a jednocześnie Prezesa ORŁ w Katowicach Kolegę Jana Suchorończaka, Członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich i Jednocześnie Członek ZO PZŁ w Katowicach Kolega Anton Kopela, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach dr inż. Kazimierz Szabla, Prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja, Główny specjalista ds. Gospodarki Rybackiej i Łowiectwa w RDLP w Katowicach Adam Albertusiak, oraz nadleśniczowie nadleśnictw Opolszczyzny.
Tradycyjnie obrady poprzedzono wręczeniem odznaczeń łowieckich nadanych w ostatnim czasie. Wśród odznaczonych Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny uhonorowany został Nasz kolega: Romuald Szulakowski, za co składamy myśliwskie gratulacje !!!
Z pośród 27 zgłoszonych kandydatów do Rady, wybrano Okręgową Radę Łowiecką w składzie: Kolega Jerzy Adamczyk, Jerzy Bień, Marek Bocianowski, Wojciech Dudik, Zdzisław Dzwonnik (prezes rady), Zbigniew Figas, Dariusz Hutka, Jarosław Kuźmiński (sekretarz rady), Wiesław Pater, Grzegorz Pietruńko, Jan Piskoń, Stanisław Sieradzki, Jacek Sierżyński (v-ce prezes rady), Jan Sokołowski i Zbigniew Walisko
Z pośród 9 zgłoszonych kandydatów na delegatów na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów Rady, wybrano delegatów: Marek Bocianowski, Zdzisław Dzwonnik, Dariusz Hutka, Jarosław Kuźmiński, Wojciech Plewka, Jacek Sierżyński i Jan Sokołowski.
Z pośród 3 zgłoszonych kandydatów na członka Naczelnej Rady Łowieckiej wybrano Kolegę Zdzisława Dzwonnika".

Tekst Radosław Kilan na podstawie info PZŁ w Opolu
zdjęcia Marek Bocianowski
« Powrót »