2015-06-13 Prace nad zalewem w Wilkowie – Wycinka drzewZbiorowa praca na terenie naszego zalewu w Wilkowie. Celem prac było pozyskanie drewna do budowy ambon i zasiadek pochodzącego z naszego lasu. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń na wycinkę drzew, cechowania dokonał kolega Leśniczy Dariusz Lipiński.
Przy wyrobie, wynoszeniu i układaniu drewna udział brali koledzy: Daniel Dziekan, Dariusz Lipiński, Piotr Szulakowski, Romuald Szulakowski, Bolesław i Jan Żak . Oprysk środkiem chwastobójczym alejek, otoczenia „rybaczówki” oraz miejsca na ognisko dokonał Radosław Kilan. Prace zbiorowe to nie tylko wykonanie obowiązku i zadania, to również możliwość spotkania się kolegów i przyjaciół, wspólnie spędzając wolny czas.

Zdjęcia ze zbiorów Piotra Szulakowskiego
« Powrót »