2011-12-18 Polowanie WigilijnePolowanie Wigilijne tradycyjnie odbyło się w obwodzie nr 17, nad zalewem ekologicznym w Wilkowie. Pogoda dopisała, pokot nie był bogaty - na pokocie dwie kozy. Chrzest myśliwski z rąk prowadzącego polowanie i jednocześnie sekretarza Koła Kolegi Franciszka Dymowskiego przyjął Sebastian Gnacy, podłowczy Kol. Krzysztof Gnacy, naznaczył syna Bastka zwyczajowo znakiem krzyża. Młody myśliwy przechodzi chrzest myśliwski zawsze po strzeleniu pierwszej sztuki zwierzyny danego gatunku na dodatek Święty Hubert dopisał Bastkowi do „Chrztu myśliwskiego” i „Króla Polowania” /może dlatego troszkę Krzyśka poniosło/
Po polowaniu krótką Wigilijną mszę polową dla wszystkich zgromadzonych, sprawił nasz kapelan ks. kan. Marek Hula. Łamiąc się opłatkiem wszyscy życzyli sobie wszystkiego dobrego tak w kniei jak i w domach.
« Powrót »