1999-09-18 Budowa wiaty KarolówkaNa wniosek Leśniczego Kol. Janusza Czubkowskiego, który zaproponował na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła w dniu 02-05-1999r., aby „ – wyznaczyć na terenie obwodu nr 20, miejsce do zorganizowania zadaszenia z drewna gdzie można byłoby rozpalić ognisko i spożyć posiłek”
Wniosek o treści „ Zobowiązuje się Zarząd Koła do zorganizowania miejsca spożywania posiłków w czasie polowań zbiorowych w obwodzie nr 20” - został przegłosowany jednogłośnie. Podczas prac budowlanych które odbywały się na przełomie miesięcy sierpnia i września 1999r., przepracowano 384 godziny. Wiata „Karolówka” znajduje się przy starej osadzie pracowników leśnych. Wraz z miejscem na ognisko i placem służącym do ułożenia pokotu, zajmuje powierzchnię 12 arów. Część zadaszona wyposażona jest w 6 długich stołów oraz 8 ław na których może zasiąść około 60 osób. Od chwili jej wybudowania wszystkie zbiórki myśliwych i odprawy odbywają się w tym miejscu. Wcześniej odbywały się przed leśniczówkami „Ziemiełowice” lub „Młyńskie Stawy”. Ostatnie 3 zdjęcia przedstawiają aktualny stan wiaty i zostały wykonane 21 lutego 2015r.

Zdjęcia ze zbiorów kolegów: Stanisława Drozda i Wojciecha Wdowikowskiego
« Powrót »