2015-02-21 Inwentaryzacja zwierzyny w obwodzie nr 20W dniu 21 lutego 2015r. w obwodzie nr 20, o godzinie 10:00, odbyła się inwentaryzacja zwierzyny grubej metodą „pędzeń próbnych”. Miejscem zbiórki zwyczajowo była nasza wiata „Karolówka”. Łowczy Kol. Edward Szulakowski przypomniał zebranym myśliwym zasady przeprowadzania inwentaryzacji i rozdał arkusze inwentaryzacyjne. Po czym wraz z Leśniczym Kol. Januszem Czubkowskim wykonali wyboru najbardziej reprezentatywnych miejsc przeprowadzenia inwentaryzacji. Ze względu na wystarczającą liczbę myśliwych utworzono dwie grupy których koordynatorami zostali Kol. Edward i Kol. Janusz. Po przeprowadzonych pędzeniach arkusze spisowe przekazano Łowczemu.

PS
Do wiadomości tych którzy jeszcze nigdy nie brali udziału w takiej inwentaryzacji a sobotnia okazja ich ominęła. W praktyce pędzenia przeprowadza się na ok. 10% powierzchni leśnej obszaru, dla którego prowadzona jest ocena – wyniki następnie przelicza się na całość powierzchni leśnej. Mioty, w których prowadzi się pędzenia powinny mieć wielkość 50 – 60 ha (max 80 ha). W pędzeniach próbnych biorą udział naganiacze i obserwatorzy. Mioty powinny być mniej więcej równomiernie rozmieszczone po terenie objętym oceną liczebności i odzwierciedlać strukturę wiekową i siedliskową lasu. Na karcie obserwacji notowany jest gatunek, liczba zwierząt przekraczających sektor oraz płeć i inne cechy osobników – np. klasę wieku, cechy poroża itp.
« Powrót »