2002 – 2003 Rozbudowa stawów i budowa domku za środki uzyskane z nagrody otrzymanej z NFOŚi ZW