2012-09-22 Prace w łowisku - lizawki w obwodzie nr 20Na polecenie Podłowczego Kol. Krzysztofa Gnacego w dniu 22.09.2012r,
w obwodzie nr 20, wykonano 13 nowych lizawek i przeprowadzono remont
3 istniejących /razem 16szt/.
Lokalizacja lizawek została uzgodniona z Leśniczym Leśnictwa Ziemiełowice Kol. Januszem Czubkowskim i są one zlokalizowane:
1. Po dwie przy trzech istniejących paśnikach.
2. Po dwie przy trzech poletkach.
3. Po dwie przy dwóch pasach zaporowych.
Lizawki wykonane są na modrzewiowych palach osadzonych w gruncie
w wierconych otworach na głębokość 1,3m. Do lizawek jest możliwość dojazdu pojazdem terenowym celem uzupełnienia soli a ich lokalizacja nie utrudnia prac przy uprawie poletek, pasów zaporowych, uzupełnianiu karmy w paśnikach oraz prac związanych z prowadzoną gospodarką leśną.
Wszystkie lizawki zaopatrzono w 10kg kostki soli. Razem wyłożono 160 kg soli pastewnej.
W pracach brali udział:
Wojciech Czubkowski
Filip Wdowikowski
Wojciech Wdowikowski
« Powrót »