2012-09-08 Prace nad zalewem w WilkowieZbiorowa praca na terenie naszego zalewu w Wilkowie. Celem prac było wycięcie drzew i krzewów wierzby porastającej brzegi Stawu Małego oraz rowu opaskowego wokół Stawu Dużego. Koledzy posiadający kosy spalinowe obkaszali groble i skarpy brzegowe. Prace zbiorowe to nie tylko wykonanie obowiązku i zadania, to również możliwość spotkania się kolegów i przyjaciół, wspólnie spędzając wolny czas.
« Powrót »