2021-01-20 Remont ambon rejon „Pole Bota”W dniu 20 stycznia 2021r. koledzy Paweł Bęben i Dariusz Osyp przeprowadzili remont ambon w obwodzie nr 17 w rejonie „Pole Bota”.
Ambony ostały zniszczone przez wandali, którzy podcięli konstrukcję nośną /słupy/ oraz zastrzały i umocnienia konstrukcji.
W trakcie remontu została wzmocniona konstrukcja nośna oraz przeprowadzony kompleksowy przegląd i remont dachu, odeskowania i drabiny.

Zachęcamy kolegów do remontu istniejących ambon i w porozumieniu z Kol. Łowczym budowy nowych.

Wspólne prace to nie tylko wykonanie obowiązku i zadania, to również możliwość spotkania się kolegów i przyjaciół, wspólnie spędzając wolny czas.

Z myśliwskim Darz Bór!

Zdjęcia: Dariusz Osyp i Paweł Bęben
Tekst: Wojciech Wdowikowski
« Powrót »