2020-07-28 Rogacz /PERUKARZ/ Kol. Andrzeja Szymali oraz krótka historia dwóch pozostałych.Rogacz pozyskany przez Kol. Andrzeja Szymalę w dniu 28 lipca 2020r., o godzinie 18:20 w obwodzie nr 20, w rejonie „ Jastrzębie II ” podczas wieczornego podchodu.

Tego wieczoru Św. Hubert obdarował Kol. Andrzeja jeszcze dwoma dzikami.

Gratulujemy myśliwskim Darz Bór !!!!

PS
Jak widać na zdjęciach strzelony rogacz ma znamiona perukarza w historii naszego Koła zostały pozyskane tylko trzy takie rogacze:

1. Perukarz pozyskany przez Kol. Edwarda Świtałę w obwodzie nr 33, obecna numeracja to teren obwodu nr 20, rejon pozyskania Leśnictwa Ziemiełowice w dniu 20.07.1973r.

2. Perukarz pozyskany przez Kol. Sørena Rachbek Hansena myśliwego komercyjnego z Dani, którego podprowadzającym był Kol. Krzysztof Gnacy. Rogacz pozyskany w obwodzie nr 17, podczas porannego podchodu w rejonie „Odstojniki” w dniu 05.06.2012r.

Pełen emocji na strzelonego perukarza był Kol. Krzysztof Matuszek, który pozyskał swojego "perukarza" w obwodzie nr 20, rejon "Nowy Folwark" w 2015 roku. Dopiero gdy podszedł do pozyskanego rogacza okazało się że i owszem perukarz jak się patrzy tylko "syntetyczny" na miarę naszych czasów.

Tekst przygotował: Wojtek Wdowikowski
Zdjęcia pierwszego perukarza ze zbiorów Kol. Edwarda Świtały
Zdjęcia drugiego perukarza ze zbiorów Kol. Krzysztofa Gnącego i Sørena Rachbek Hansena
Zdjęcia trzeciego perukarza ze zbiorów Kol. Andrzeja Szymali
Zdjęcia perukarza naszych czasów ze zbiorów Kol. Krzysztofa Matuszka.
« Powrót »