2019-06-23 STRZELNICA - GRUDZICE. Szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniach i trening strzelecki.Coroczne szkolenie z zakresu regulaminu polowań, zasad bezpieczeństwa i obchodzenia się z bronią przeprowadził Łowczy Koła Kolega Romuald Szulakowski. Po przeprowadzonym szkoleniu Kol. Stanisławem Drozd wraz z Kol. Edwardem Szulakowskim dokonali przeglądu technicznego broni wraz z przystrzelanie broni kulowej. Podłowczy Kol. Dariusz Lipiński podzielił myśliwych i kandydatów na grupy, które pod „okiem” liderów grup, odbyły praktyczny trening strzelecki.

Tekst i zdjęcia: Wojciech Wdowikowski
« Powrót »