2018-02-22 „Współpraca rolników i myśliwych w zakresie szkód łowieckich w uprawach rolnych – aktualny stan prawny”Spotkanie organizacyjno – szkoleniowe pn. „Współpraca rolników i myśliwych w zakresie szkód łowieckich w uprawach rolnych – aktualny stan prawny” zorganizowane przez KŁ „ŁOŚ” Namysłów.

Już po raz kolejny z inicjatywy Zarządu Koła Łowieckiego „Łoś” w Namysłowie w dniu 22.02.2018r. na terenie obiektu ZRE „Łoszak” w Wilkowie, zorganizowano spotkanie organizacyjno – szkoleniowe poświęcone tematyce „Współpraca rolników i myśliwych w zakresie szkód łowieckich w uprawach rolnych – aktualny stan prawny”. Na w/w spotkanie zaproszeni zostali właściciele gospodarstw rolnych posiadający na terenie dzierżawionych przez KŁ ,,Łoś” w Namysłowie obwodów nr 17 i nr 20 uprawy i użytki rolne, objęte potencjalnymi szkodami spowodowanymi przez zwierzynę polno – leśną. W tym roku oprócz zainteresowanych samych rolników, zaproszeni zostali przedstawiciele min. lokalnego samorządu na czele z P. Bogdanem Zdybem – Wójtem Gminy Wilków, Nadleśnictwa Namysłów, oddziałów terenowych ARiMR, Izby Rolniczej, a także myśliwi tj. członkowie komisji rewizyjnej i komisji szacujących. Ponadto zaproszenie przyjął również Prezes Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu / Łowczy Okręgowy kol. Wojciech Plewka.
Spotkanie rozpoczęto od uroczystego odegrania przez sygnalistów Naszego koła zbiórki sygnałów myśliwskich, a następnie wręczenia zaległego odznaczenia ,,Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny koledze Zdzisławowi Załoga. Uroczystego wręczenia dokonali kol. Wojciech Plewka – Prezes Zarządu PZŁ w Opolu, w asyście kol. Radosława Kilana – Prezesa Zarządu KŁ Łoś w Namysłowie. Kolejne punktu zorganizowanego spotkania obejmowały przedstawienie i prezentację przez Prezesa krótkiej charakterystyki KŁ ,,Łoś” w Namysłowie oraz podjętych w ostatnim czasie licznych działań i przedsięwzięć przez koło w/z ochrony upraw przed szkodami. Następnym punktem było omówienie przez kol. W. Plewkę – Łowczego Okręgowego aktualnego stanu prawnego, planowanych zmian w Prawie Łowieckim, w tym w/z szacowania i odpowiedzialności za szkody w uprawach rolnych. Następnie przewodniczący komisji szacujących obwodów nr 17 i nr 20 kol. Jacek Szulakowski oraz kol. Dariusz Lipiński omówili dotychczasową współpracę pomiędzy rolnikami i tut. kołem, w zakresie ochrony upraw przed szkodami łowieckimi, a także wielkości występujących i wnioski ogólne z tego wynikające.
Z zaproszenia organizatorów skorzystał również kol. Andrzej Wicher – producent / wynalazca urządzeń ochronnych i odstraszających, który dokonał ciekawej prezentacji sprzętu znajdującego się w jego ofercie, a także podzielił się swoimi doświadczeniami.
Spotkanie było kolejną okazją do wypracowania wspólnych zasad i płaszczyzny współpracy wszystkich zainteresowanych minimalizacją szkód podmiotów, jak również korekt w dotychczasowej współpracy na linii rolnik – myśliwi. W trakcie spotkania wypracowano wnioski końcowe, które uszczegóławiano podczas rozmów panelowych, jak i degustacji przygotowanego posiłku.
Na koniec wszyscy jednomyślnie podkreślali konieczność i zasadność organizacji tego typu podobnych spotkań. Należy podkreślić, iż jest to kolejne przedsięwzięcie Zarządu Koła i członków komisji szacujących szkody w ochronie upraw rolnych, w tym na zbliżający się sezon 2018/2019, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na dalszą współpracę.

W imieniu własnym, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim kolegom myśliwym, zaangażowanym w jego organizacji!!!

Z myśliwskim pozdrowieniem - Darz Bór!
Radosław Kilan - Prezes Zarządu KŁ Łoś Namysłów

Zdjęcia: kol. Mariusz Boduch.
« Powrót »