2014-03-22 Rozliczenie myśliwych z Kołem



W dniu 22 marca 2014r. w „Rybaczówce” nad zalewem w Wilkowie odbyło się spotkanie Zarządu Koła z myśliwymi celem dokonania rocznego rozliczenia się z Kołem.
Rozliczenie dotyczyło:
 składki na rzecz Koła,
 rekompensaty za odstawioną do punktu skupu zwierzynę,
 pobranie zwierzyny na użytek własny,
 wykonanych prac na rzecz Koła,
 zwrot przepustek na wjazd do lasu




« Powrót »