2017-09-18 Czyszczenie budek lęgowych dla ptaków nad zalewem w WilkowieWczesna jesień to doskonały czas na oczyszczenie i drobne naprawy budek lęgowych. Można założyć, że od jesieni do lutego a najpóźniej do połowy marca poza okresem lęgowym ptaków można oczyszczać budki ze starych gniazd. Budki lęgowe oczyszczone i przygotowane jesienią służą ptakom za miejsca noclegowe w okresie zimy. Niejednokrotnie zimują w nich również nietoperze, dlatego oczyszczenie budek powinno się odbyć wczesną jesienią by nasze działania nie szkodziły zimującym w nich nietoperzom. W Polsce występuje około 25 gatunków nietoperzy, z których ponad połowa do rozmnażania w okresie letnim (czerwiec-lipiec) wykorzystuje skrzynki dla nich dedykowane czy schrony letnie. Nierzadko zajmują skrzynki lęgowe przeznaczone dla ptaków. Budki czyścimy gdyż nieusunięte gniazda są siedliskiem pasożytów i nagromadzone po kilku lęgach wypełniają budkę czyniąc ją niezdatną do zamieszkania ponownie. Zazwyczaj oczyszczenie budki lęgowej ze starego gniazda zupełnie wystarcza. Mroźna zima zabije ewentualne pasożyty, które zostały w budce. Do dezynfekcji budek nie wolno używać żadnych detergentów.
W dniu 17 września br. na terenie naszego kompleksu rekreacyjno - hodowlanego „Łoszak” w Wilkowie, postanowiliśmy przeprowadzić przegląd, oczyszczenie i ewentualne naprawy budek lęgowych dla ptaków i budek dla nietoperzy znajdujących się na terenie obiektu. Co prawda budki dla nietoperzy nie wymagają czyszczenia, ale należy sprawdzić czy nie są one zasiedlone przez szerszenie lub osy.
Dla naszych ptaków wywieszone mamy skrzynki lęgowe wg wzoru prof. Jana Sokołowskiego. Skrzynki tego typu wyposażone są w drewniany wieszak, który umożliwia mocowanie na pniu drzewa oraz posiadają ruchomą przednią ściankę, która umożliwia czyszczenie wnętrza. Oczyszczenie jest więc proste i nieskomplikowane
Z przyjemnością możemy stwierdzić, że wszystkie budki były zasiedlone przez ptaki. W żadnej budce nie zamieszkiwały osy czy szerszenie nie znaleziono również gniazd popielicowatych lub innych małych ssaków.
Jak można zauważyć na zdjęciach, wnioskujemy po nagromadzonym materiale że w niektórych budkach odbyło się po kilka lęgów.

Z myśliwskim

Darz Bór

Waldemar Stolarz, Filip i Wojciech Wdowikowscy


Tekst: Wojciech Wdowikowski
Zdjęcia ze zbiorów: Waldemar Stolarz oraz Filip i Wojciech Wdowikowscy
« Powrót »