2014-05-07 Przekazanie sztandaru Koła pod opiekę Banku Spółdzielczego w Namysłowie.W chwili obecnej Sztandar Koła wraz z odznaczeniem i „Księgą Wpisów Pamiątkowych” przechowywany jest w siedzibie Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Korzystając z przychylności władz Banku oraz umowy o wzajemnej współpracy zawartej 01 czerwca 2005r. Bank ufundował gablotę i zapewnił ochronę. Nasz sztandar wyeksponowany jest wraz ze sztandarem Banku Spółdzielczego oraz Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Namysłowie w holu banku na piętrze. Oficjalne przyjęcie naszego sztandar pod dach i gościnę Banku Spółdzielczego nastąpiło w dniu 07 maja 2014r.
« Powrót »