2017-05-04 Instalacja skrzynki na książkę polowań w obwodzie nr 20Informujemy że szafka w której znajdowała się będzie książka polowań obwodu nr 20 została już zainstalowana na trasie wylotowej z Namysłowa w kierunku Brzeg, Opole.

Inicjatorem pracy był Kol. Waldemar Stolarz który w drodze negocjacji, uzyskał pozwolenie na posadowienie pala i nasze „nocne odwiedziny” na gruncie który jest własnością prywatną. Za jego pomocą udało się odzyskać stary pal i ponownie wykorzystać. Wraz z Kolegą Waldemarem Stolarz w pracach instalacyjnych i montażowych brali udział Koledzy Wojciech i Filip Wdowikowscy.

Skrzynka jest przygotowana do tego aby umieścić w niej książkę wpisów.

Wszystkim Kolegom życzymy aby książka wpisów w nowej lokalizacji była zapisana samymi sukcesami łowieckimi.

Niedługo pełnia – Koledzy nie zapomnijcie o pobraniu klucza !!!

z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór

Tekst: Wojciech Wdowikowski
Zdjęcia ze zbiorów: Waldemara Stolarz
« Powrót »