2017-02-17 Myśliwi KŁ "Łoś" w Namysłowie, a rolnicze szkody łowieckie.Myśliwi KŁ Łoś Namysłów, a rolnicze szkody łowieckie.

W dniu 17 lutego 2017r. na terenie obiektu Zalewu Rekreacyjno - Ekologicznego „Łoszak” w Wilkowie, Zarząd Koła Łowieckiego „Łoś” w Namysłowie zorganizował spotkanie organizacyjno – szkoleniowe poświęcone tematyce „Współpraca rolników i myśliwych w zakresie szkód łowieckich w uprawach rolnych – aktualny stan prawny i planowane zmiany”. Na w/w spotkanie zaproszeni zostali rolnicy posiadający na terenie obwodu nr 17 i nr 20 swoje uprawy rolne, które w ostatnim okresie objęte były znacznymi szkodami spowodowanymi przez zwierzynę polno – leśną. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli również członkowie komisji szacującej oraz przedstawiciele komisji rewizyjnej z tut. koła. Spotkanie przebiegało według precyzyjnie zaplanowanego harmonogramu, który przedstawiał się następująco:
godz. 12.00 – Rejestracja uczestników.
godz. 12.10 – Rozpoczęcie, wprowadzenie i prezentacja Koła Łowieckiego Łoś w Namysłowie – kol. Radosław Kilan, Prezes Zarządu
godz. 12.30 – Aktualny stan prawny, planowane zmiany w Prawie Łowieckim w zakresie likwidacji szkód łowieckich w uprawach rolnych – kol. Michał Berka – Przewodniczący Komisji Szacowania Szkód przy Okręgowej Radzie Łowieckiej PZŁ w Opolu.
Prezentacja zaproszonych firm:
● Team - Rol Sp. z o.o. ul. Stargardzka 8, Pyrzyce – Pan Jakub Kraska – doradca terenowy – producent środków i zapraw materiału siewnego ochrony przed dzikami,
● POMELAC Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 1, Wyszków – Pan Piotr Lewandowski – przedstawiciel handlowy – jw.
● FERMO Sp. z o.o. Piotrów 18, Blizanów – Pan Jakub Kuświk – kierownik działu sprzedaży – min. producent pułapek żywo łownych i pastuchów ochronnych.
godz. 13.30 – Omówienie dotychczasowych zasad współpracy pomiędzy rolnikami i tut. kołem, w/z ochrony upraw przed szkodami łowieckimi kol. Dariusz Lipiński – Podłowczy koła – przewodniczący komisji szacującej obwodu nr 20, kol. Jacek Szulakowski – przewodniczący komisji szacującej obwodu nr 17,
godz. 14.30 – Dyskusja – wspólne wnioski i podsumowanie.
godz. 15.30 – Poczęstunek – degustacja wyrobów z dziczyzny, rozmowy panelowe.

Ponadto na spotkaniu zapoznano uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami w w/w zakresie oraz przedstawiono ogólny zakres planowanych zmian. Spotkanie było także okazją do wypracowania zasad współdziałania, jak również korekt w dotychczasowej współpracy pomiędzy rolnikami i tut. Kołem w zakresie likwidacji szkód. Podczas spotkania wypracowano i omówiono liczne wnioski końcowe, które jeszcze długo ugruntawiano podczas degustacji dzika specjalnie przygotowanego na w/w spotkanie – jak wszyscy zresztą na koniec podkreślając w nadziei oby nie ostatnie …
Należy podkreślić, iż jest to kolejne przedsięwzięcie Zarządu Koła i członków komisji szacujących szkody w ochronie upraw rolnych, w tym na zbliżający się sezon 2017/2018, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na dalszą współpracę.
W imieniu własnym, pragnę serdecznie podziękować wszystkim kolegom myśliwym, którzy przyczynili się do jego organizacji!!!

Z myśliwskim pozdrowieniem - Darz Bór!

Radosław Kilan - Prezes Zarządu

Zdjęcia ze zbiorów kolegów: Waldemara Stolarz i Piotra Szulakowskiego
« Powrót »