2016-11-03 Prace nad zalewem w Wilkowie – zasilenie stawów narybkiem.W dniu 03.11.br na stawach w miejscowości Pieczyska miały miejsce odłowy narybku (w ilości ok. 200szt), który przekazał na użytek koła kol. Krzysztof Pawliszyn. Narybek zasilił Nasze stawy na zalewie rekreacyjno - ekologicznym w Wilkowie. Pomoc i swoje zaangażowanie w niniejsze przedsięwzięcie udzielili: kol. Stanisław Drozd, kol. Jacek Śliwka, kol. Tomasz Smoleń (stażysta), oraz kol. Zdzisław Załoga który zapewnił bezpłatny transport i logistykę.

W imieniu Zarządu składamy wszystkim którzy ofiarowali swoją pomoc serdeczne podziękowanie.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

Radosław Kilan
Prezes KŁ Łoś

Tekst: Radosław Kilan
Zdjęcia: Radosław Kilan i Piotr Szulakowski – gospodarz obiektu.
« Powrót »