2016-10-17 i 18 Inwentaryzacja dzików w obwodach 17 i 20Z polecenia Ministra Środowiska Pana Jana Szysko, z uwagi na działania mające na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarze Polski, została podjęta decyzja o przeprowadzeniu na terenie kraju w dniach od 13 października 2016 r. do dnia 06 listopada 2016 r. inwentaryzacji dzików.
Polski Związek Łowiecki został zobowiązany do wykonania ogólnokrajowej inwentaryzacji dzika, wspólnie z PGL „Lasy Państwowe” oraz przy udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, przedstawicieli jednostek nadzorowanych i podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zgodnie z decyzją dyrektora generalnego Lasów Państwowych akcja liczenia dzików odbywać się ma w tym samym okresie we wszystkich nadleśnictwach jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Inwentaryzacja ma zostać przeprowadzona metodą pędzeń próbnych na co najmniej 10% powierzchni leśnej nadleśnictw oraz na wybranych fragmentach upraw kukurydzy i innych siedlisk zajmowanych przez dziki jesienią. Szacunkowego określenia liczebności dzików dokona Stacja Badawcza w Czempiniu, która jest jednostką podlegającą Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. Wyniki inwentaryzacji mają być znane już na początku listopada.
Na terenie obwodów łowieckich dzierżawionych przez nasze Koło Łowieckie inwentaryzacja odbyła się w obwodzie nr 20 w dniu 17 października a w obwodzie nr 17 w dniu 18 października br.

Zdjęcia z zasobów: Piotra Szulakwskiego
Tekst: Wojciech Wdowikowski
« Powrót »