2016-04-23 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA2016-04-23 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA

W dniu 23 kwietnia 2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Koła, które zostało przeprowadzone w pomieszczeniach wyremontowanego domku myśliwskiego w kompleksie rekreacyjno - hodowlanym „Łoszak” w Wilkowie, stanowiącym własność Naszego Koła.
Należy podkreślić że po raz pierwszy w historii Koła WZCK odbyło się w naszym obiekcie. Po latach pracy, poniesionych kosztach i wielu inwestycjach nadszedł czas na to by obiekt w pełni spełniał swoją rolę i służył nam wszystkim.

Zebranie rozpoczął Prezes Koła Radosław Kilan dziękując w imieniu Zarządu i członków koła, Zarządowi i Komisji Rewizyjnej ubiegłej kadencji za pracę którą włożyli w prowadzeniu Koła wręczając dyplomy i drobne upominki.

Prezes podziękował wszystkim członkom za pomoc w realizacji zadań i planów a w szczególności osobom którzy przepracowali na rzecz koła więcej jak wymagana liczba godzin. Szczególne podziękowania kierowane były do darczyńców i sponsorów którzy nieodpłatnie użyczyli lub przekazali materiały, sprzęt lub datki finansowe.
Sprawozdania Zarządu Koła jak i Komisji Rewizyjnej prezentowane były w formie multimedialnej. Pomimo bardzo dobrej i sprawnej organizacji oraz wzorowego prowadzenia zebrania przez doświadczonego Kolegę Franciszka Dymowskiego, ogrom poruszanych tematów i spraw nie pozwolił skrócić czasu zebrania.

Najważniejsze sprawy, które zostały wprowadzone decyzjami WZCK to:
- udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Koła za ubiegły rok gospodarczy,
- ustalono wysokość składki na rok 2016/2017,
- uchwalono budżet Koła na rok 2016/2017,
- zobowiązano Zarząd do przydzielenia myśliwym Koła rewirów do pełnienia dyżurów na wiosennych zasiewach, przede wszystkim kukurydzy,
- wprowadzono Regulamin korzystania z kompleksu rekreacyjno - hodowlanego „Łoszak” w Wilkowie
- ustalono nowe zasady zagospodarowania pozyskanej zwierzyny,
- została zniesiona ryczałtowa opłata w kwocie 300,00 zł za udział gościa w polowaniu zbiorowym

Gdy opadną emocje i „bitewny pył”, bogatsi o kolejne doświadczenia , z nadzieją na lepsze jutro; wstępując w nowy sezon, czeka nas kolejny rok ciężkiej pracy. Życzmy sobie wzajemnie wytrwania w postanowieniach i nakreślonych celach, spokoju i otwartego umysłu w kontynuacji i rozwoju naszej wspólnej pasji.

Darz Bór

Tekst i fotografie: Marcin i Wojciech Wdowikowscy

PS
Bardzo dziękuję Zarządowi Koła, wszystkim Kolegom w imieniu własnym, wszystkich Jerzych i Marków za życzenia imieninowe. Szczególne podziękowania i ukłony w stronę sygnalistów; Łowczego Kol. Romka i Skarbnika Kol. Waldka za fanfary na rogach i „100 LAT” na trąbce. Jeżeli ktoś myśli że jest twardy to niech posłucha „100 LAT” dedykowanych dla siebie w wykonaniu 40 kolegów myśliwych.
« Powrót »