AktualnościKomunikat Zarządu Koła

Koledzy!

Zarząd Koła przypomina o upływie w dniu 31.08.2016 r. terminu rozliczenia się z wykonanych prac przez myśliwych, którym zostały przydzielone do bieżącego utrzymania urządzenia łowieckie.
Przypominamy, że stosowna korespondencja została dostarczona osobiście podczas treningu strzeleckiego w dniu 16.06.2016 r. lub drogą pocztową.
Podstawą rozliczenia się z powierzonych prac jest notatka, dostarczona do Łowczego lub Podłowczego.
Osoby, które nie dostarczyły ww. dokumentów, prosimy o ich niezwłoczne przekazanie Zarządowi, co jest niezwykle istotne w kontekście zbliżających się polowań dewizowych.

Można również skorzystać z protokołu rozliczenia prac.

Darz Bór!
Zarząd Koła Łoś w Namysłowie.


« Powrót »