AktualnościWAŻNA PRZYPOMNIENIE !!! Szkolenia z zasad bezpieczeństwa i trening strzelecki w Opolu.

Przypomnienie.
Ponownie przypominamy wszystkim myśliwym (informacja przekazana w komunikacie nr 1/2016/2016 z dn. 28.04.br), że zgodnie ze statutowym obowiązkiem, w dniu 16 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 15:30 na strzelnicy w Opolu - Grudzicach zostanie przeprowadzone szkolenie z Regulaminu polowań oraz praktyczny trening strzelecki, obejmujący przystrzelanie broni kulowej.

Każdy członek Koła zobowiązany jest zapewnić sobie dojazd na szkolenie we własnym zakresie.

Praktyczny trening strzelecki będzie obejmował:
- strzelanie z broni gładko lufowej (amunicję śrutową zapewnia Koło),
- strzelanie z broni kulowej (amunicję zapewnia sobie uczestnik, który w przypadku posiadania kilku jednostek broni kulowej winien z każdej sztuki oddać minimum trzy celne strzały).

Myśliwy, który nie weźmie udziału we zbiorowym szkoleniu i strzelaniu może odbyć szkolenie i strzelanie we własnym zakresie i na własny koszt, np. na strzelnicy w Grudzicach. Po odbyciu indywidualnego szkolenia należy dostarczyć Łowczemu stosowne dokumenty od upoważnionego instruktora. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy myśliwy jest zobowiązany raz w roku dokonać przystrzelania każdej posiadanej jednostki broni kulowej, zaś zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła nr 6/WZ/2016/2017 posiadanie przeszkolenia z Regulaminu Polowań i udokumentowane przystrzelanie broni kulowej jest warunkiem wydania zezwolenia na indywidualny odstrzał zwierzyny grubej przez Koło.

Jednocześnie informujemy, że podczas w/w szkolenia omówione zostaną istotne sprawy organizacyjne Naszego Koła.

Do zobaczenia na strzelnicy !!!

Prezes KŁ "Łoś"
Radosław Kilan


« Powrót »