AktualnościBARDZO WAŻNE !!! KOLEDZY OD 10 do 14 maja, w godzinach od 04:00 do 22:00 obwody 17 i 20 ZAMKNIĘTE - POLOWANIA MYŚLIWYCH ZAGRANICZNYCH

WAŻNE !!!! w dniach od 10 do 14 maja br. w godzinach 04.00 - 22.00 obwód łowiecki nr 20 i 17, ZAMKNIĘTY z uwagi na odbywające się polowania myśliwych zagranicznych.

UWAGA:
W pozostałych godzinach nocnych w/w teren obwodów jest otwarty dla naszych myśliwych w zakresie ochrony terenów upraw kukurydzy, po uprzednim wpisie myśliwego do książki polowań!!!

Apelujemy i zachęcamy Kolegów do brania udziału w dyżurach, chroniących zasiewy kukurydzy przed szkodami na tym terenie.
W razie pytań proszę kierować je do Kol. Łowczego (obwód nr 17) i kol. Podłowczego (obwód nr 20)

Z myśliwskim
Darz Bór

Prezes KŁ "ŁOŚ"
Radosław Kilan


« Powrót »