AktualnościUWAGA !!! WAŻNA INFORMACJA ZARZĄDU KOŁA dot. wznoszenia ambon i paśników

Od 01.01.2016r wznoszenie nowych urządzeń związanych z gospodarką łowiecką (ambony, paśniki) na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Namysłów wymaga zgody miejscowego Nadleśniczego. Wniosek o wydanie decyzji Łowczy koła, składa miejscowemu leśniczemu, który po zaopiniowaniu przekazuje do nadleśnictwa celem wydania stosownej decyzji odpowiedzialny – kol. R. Szulakowski (obwód nr 17) i kol. D. Lipiński (obwód nr 20).

Wg. stanu na dzień 29.02.2016r Zarząd koła zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dokonał bieżącej weryfikacji i inwentaryzacji istniejących ambon w obwodach nr 17 i nr 20 przedkładając stan ilościowy i jakościowy do Nadleśnictwa Namysłów. Reasumując każda nowo wznoszona przez myśliwego ambona musi zostać bezwzględnie uzgodniona z właściwym Łowczym i Podłowczym tut. Koła, który podejmie dalsze stosowne procedury formalno – administracyjne.

Materiał źródłowy: Pismo znak ZG.7312.01.2016JC z dn.13.01.2016 r. Nadleśnictwa Namysłów.

Z myśliwskim
Darz Bór

Prezes KŁ "ŁOŚ"
Radosław Kilan
« Powrót »