AktualnościWEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE "O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia"

O BIORÓŻNORODNOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI - CZYLI JAK UCZYĆ, ŻE SARNA NIE JEST ŻONĄ JELENIA

Warsztaty na Opolszczyźnie odbędą się w terminie 09÷10 kwietnia 2016r.

Pod takim tytułem organizowane są w całej Polsce warsztaty w projekcie edukacyjnym adresowanym do nauczycieli przyrody i biologii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do myśliwych prowadzących zajęcia edukacyjne w szkołach. Na Opolszczyźnie warsztaty odbędą się w dniach 9-10 kwietnia 2016 r. w Technikum Leśnym w Tułowicach.

Głównym celem warsztatów jest pomoc w realizacji założeń programowych związanym z tematami dotyczącymi różnorodności biologicznej i wiedzy o rodzimej faunie.

Projekt ten prowadzony jest przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów w partnerstwie z Polskim Związkiem Łowieckim. Jak zapewniają organizatorzy warsztaty prowadzą specjaliści gotowi wyjaśnić wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na każde pytanie z tego zakresu.
Na Opolszczyźnie warsztaty odbędą się w dniach 9-10 kwietnia 2016 r. w Technikum Leśnym w Tułowicach. Szczegółowe plany zajęć zostaną zamieszczone wkrótce.

Każde koło łowieckie z Okręgu Opolskiego zobligowane jest do wydelegowania na warsztaty przynajmniej 1 myśliwego i 1 nauczyciela przyrody lub biologii ze szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, z którą koło współpracuje. Udział w warsztatach i materiały warsztatowe są nieodpłatne.
Zgłoszenia na warsztaty szkoleniowe przyjmuje mailowo w ZO PZŁ w Opolu Kol. Jan Kowalski j.kowalski@pzlow.pl do dnia 15 marca 2016 r.

Więcej o projekcie w wypowiedzi Pani prof. dr hab. Wandy Olech-Piaseckiej; Dziekana, Wydziału Nauki o Zwierzętach, Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt - SGGW w Warszawie

Przejdź do relacji filmowej.


« Powrót »