AktualnościAPEL ZARZĄDU !!!

W związku z licznym bytowaniem dzików na plantacji kukurydzy w rejonie obwodu nr 17 - łowisko PRZECZÓW, Zarząd KŁ "ŁOŚ" zwraca się do myśliwych tut. Koła z prośbą o wzmożoną penetrację łowiska celem niedopuszczenia do postępu szkód w w/w uprawie. Aktualnie w rejonie obwodu znajduje się 8 szt. wysiadek rozstawionych na ścianie lasu oraz w newralgicznych punktach docelowej ochrony.
Jednocześnie informuje się wszystkich myśliwych, że rejon obwodu nr 20 został dodatkowo doposażony w 5 szt. wysiadek celem ochrony newralgicznych punktów upraw rolniczych.

Zarząd KŁ "Łoś" Namysłów


« Powrót »