AktualnościOpolskie pracownie badania mięsa na obecność włośni

Szanowni Koledzy,

Na podstawie materiałów otrzymanych z ZO PZŁ w Opolu przedstawiamy listę z adresami pracowni wykonujących badania mięsa na obecność włośni
Opolskie pracownie badania mięsa na obecność włośni - stan na 01.2021 r. - dane z WIW OPOLE

Ponadto, w celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się również z Zakładem Higieny Weterynaryjnej w Opolu. Poniżej podaję kontakt:

- Zakład Higieny Weterynaryjnej w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45 - 836 Opole, tel. 77 457-50-10 wew. 317

- Pracownia Diagnostyki Włośni+ Terenowe Pracownie Diagnostyki Włośni, tel. 77 54 17 168, kom. 691 226 683


« Powrót »