AktualnościSKŁADKA CZŁONKOWSKA PZŁ NA 2020r.

Szanowni Koledzy

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 259/2019 ZG Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 21.10.2019r. wysokość składki członkowskiej na rok 2020 wynosi:

składka normalna - 320 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) - razem 363 zł

składka ulgowa 50% - 160 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) - razem 203 zł - przysługuje młodzieży uczącej się, urodzonej w roku 1995 lub później /należy dostarczyć do biura ZO PZŁ zaświadczenie o kontynuacji nauki/, oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy do dnia 31.12.2019 r. ukończyli 70 rok życia (urodzeni w roku 1949 lub wcześniej).

składka ulgowa 25% - 80 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) - razem 123 zł - przysługuje tym członkom Zrzeszenia, którzy do dnia 31.12.2019 r. ukończyli 80 rok życia (urodzeni w 1939 roku lub wcześniej).

Jednocześnie przypominamy, że ubezpieczenie myśliwego zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy Prawo łowieckie jest obowiązkowe i nie ma możliwości odstąpienia od ubezpieczenia OC i NNW.

Wpłat składki na PZŁ należy dokonywać do dnia 15.12.2019r. wyłącznie na rachunek bankowy koła nr 29 8890 0001 0000 1876 2000 0018 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w formie przelewu lub wpłaty gotówkowej, jako tytuł wpłaty podając swoje imię i nazwisko z dopiskiem
"SKŁADKA PZŁ 2020"Darz Bór


« Powrót »