AktualnościUWAGA KOLEDZY - SZAFY NA BROŃ

W dniu 1 października 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

dostępne w tym akcie prawnym: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1224


Zgodnie z § 5 ust. 1 tego rozporządzenia, cyt.: "Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy (mowa tu o Ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji), przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450."

§ 12 ust. 1 " który stanowi, że podmioty posiadające broń i amunicję oraz osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, które uzyskały pozwolenie na broń wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dostosują sposób przechowywania broni i amunicji do wymogów, o których mowa w § 3 - 6 w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (lub z dniem uzyskania nowego pozwolenia na broń " w przypadku uzyskania nowego pozwolenia na broń wydanego po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia).

Większość myśliwych została zobligowana, aby do końca września 2019 roku wymienić posiadaną szafę do przechowywania broni, na taką, która spełnia wymagania co najmniej klasy S1.
W związku z powyższym kolegów nieposiadających jeszcze szaf "S1" zainteresowanych zakupem zbiorowym proszę o kontakt z kol. Jackiem Szulakowskim, w przypadku większej ilości chętnych możliwe, że uda się dokonać zakupu zbiorowego w korzystnej cenie.

Darz Bór !


« Powrót »