AktualnościUPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIA SEZON 2019/2020

Szanowni Koledzy !!!

Dnia 2 kwietnia (wtorek) o godzinie 17:00 na terenie ZRE "ŁOSZAK " będą wydawane upoważnienia do wykonywania polowania na sezon 2019/2020.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania upoważnienia jest:
- Rozliczenie się z przepracowanych godzin na rzecz KŁ ŁOŚ (protokół z prac lub wpłacenie ustalonego ekwiwalentu)
- Zdanie wypełnionego upoważnienia z poprzedniego sezonu

Upoważnienia będą wydawane przy zastosowania nowego systemu obsługi tzw. "elektronicznych odstrzałów". Myśliwy będzie miał wgląd do upoważnienia i ilości zwierzyny do pozyskania z poziomu użytkownika E-polowanie. Pozyskana zwierzyna automatycznie po wpisie zakończenia polowania będzie wpisywana w upoważnienie.

Wpis elektroniczny nie zwalnia z obowiązku wpisu pozyskanej zwierzyny w upoważnienie o przeznaczeniu na użytek własny bądź numeru znacznika tuszy przy zdaniu na punkcie skupu.

Myśliwi nieposiadający upoważnienia za ubiegły sezon bądź nierozliczeni z KŁ ŁOŚ z prac nie otrzymają upoważnienia na sezon 2019/2020.

Wszelkich informacji udziela Łowczy KŁ ŁOŚ kol. Romuald Szulakowski.
Sprawy techniczne kol. Jacek Szulakowski.

DARZ BÓR !


« Powrót »