AktualnościUWAGA !!! ZRZĄD KOŁA PRZYPOMINA

Szanowni Koledzy

Zarząd Koła przypomina Kolegom którzy nie dostarczyli zgody na przelew wynagrodzenia na rachunek bankowy Skarbnikowi Koła o pilne uregulowanie tej sprawy.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami każdy myśliwy za pozyskaną zwierzynę i przekazaną do punktu skupu otrzymuje rekompensatę, która jest przelewana na konto bankowe myśliwego. Podstawą uzyskania rekompensaty jest wypełnienie przez myśliwego oświadczenia i dostarczenia dokumentu do Skarbnika Koła.

„Premie” za pozyskaną zwierzynę w żaden sposób nie będą pokrywały zobowiązań myśliwego wobec Koła czy też zrzeszenia.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem i koniecznością rozliczenia sezonu 2018/2019 prosimy Kolegów którzy jeszcze nie dostarczyli oświadczeń o kontakt i dostarczenie dokumentu Skarbnikowi Koła.

Druk oświadczenia można pobrać i wydrukować klikając poniżej.
Pobierz druk oświadczenia.

Z myśliwskim Darz Bór Skarbnik Koła


« Powrót »