AktualnościElektroniczny rejestr ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym dla obwodu nr 20.

Koledzy!!!

Zarząd Koła Łowieckiego Łoś w Namysłowie informuje, że od dnia 01 lutego 2019r. dla odwodu nr 20 /Ziemiełowice/ zostanie uruchomiony elektroniczny rejestr ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym /książka polowań/

Dokonywanie wpisów w ewidencji będzie możliwe tylko za pośrednictwem strony
https://e-polowanie.pl

Niniejsze zostało wprowadzone na podstawie Uchwały Zarządu Koła nr 26/L/2018/2019 z dnia 08.01.2019r. i jest realizacją postanowień Uchwały nr 9/WZ/2018/2019 Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Łoś w Namysłowie z 07 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia wniosków.

Dodatkowo sprawa została przedstawiona na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła w dniu 12 stycznia 2019r. i żaden z Kolegów nie wniósł zastrzeżeń co do podjętej decyzji, jak i co do funkcjonowania rejestru dla obwodu nr 17.

Administratorem rejestru został wyznaczony Kolega Jacek Szulakowski.

Nowi użytkownicy portalu e-polowanie.pl mogą zostać dodani na podstawie wypełnionego i dostarczonego do Kol. Sekretarza Koła „Oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych” które zostało wysłane wraz z Komunikatem Zarządu Koła nr 03/2018/2019 z dnia 10.10.2018r.

Druk oświadczenia również można pobrać i wydrukować klikając poniżej.

Pobierz druk oświadczenia.


Zarząd Koła Łowieckiego „Łoś” w Namysłowie« Powrót »