AktualnościZRZĄD KOŁA PRZYPOMINA Wymiana legitymacji członkowskich PZŁ

Wymiana legitymacji członkowskich PZŁ

Zarząd Koła przypomina Kolegom którzy nie przekazali właściwych dokumentów, iż zgodnie z Komunikatem nr 5 / 2015 z 15 grudnia 2015 r. ZO PZŁ w Opolu należy w trybie pilnym złożyć w ZO PZŁ /stosownym dla miejsca zamieszkania/ materiały dotyczące danych myśliwego ( dane osobowe + zdjęcia ) celem zlecenia wykonania nowych legitymacji PZŁ.

Legitymacje w formie książeczek tracą ważność końcem tego roku.

Koledzy !!!
Wszyscy myśliwi od dnia, 01 stycznia 2019r., bez nowych legitymacji nie będą mogli wykonywać polowań indywidualnych a także uczestniczyć jako myśliwi w polowaniach zbiorowych.
Wprowadzenie elektronicznej książki polowań przez nasze Koło, również uzależnione jest od posiadania przez myśliwych nowych legitymacji.

Powyższa informacja była przekazywana wielokrotnie Naszym myśliwym we wcześniejszych pismach!

PRZYPOMINAMY TYM KTÓRZY JESZCZE NIE POSIADAJĄ NOWYCH LEGITYMACJI PZŁ.

W związku z planowaną wymianą legitymacji członkowskich każdy myśliwy ma obowiązek wypełnić aktualizacyjną ankietę danych osobowych i dostarczyć druk do właściwego Zarządu Okręgowego. Członkowie macierzyści kół łowieckich mogą oddać ankietę oraz zdjęcie za pośrednictwem koła. Dane podane w ankiecie będą wykorzystywane przez Polski Związek Łowiecki wyłącznie w celach statutowych, dlatego bardzo ważne jest dokładne wypełnienie działów dane osobowe, adres i adres do korespondencji. Wzór druku dostępny jest w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Opolu lub na naszej witrynie w TECZKA ZARZĄDU.

Druk „Dane Osobowe Myśliwego” do nowej legitymacji członkowskiej PZŁ jest do pobrania:
POBIERZ


« Powrót »