AktualnościAPEL ZARZĄDU !!!

W związku z licznym bytowaniem dzików na uprawach rolnych w obwodzie nr 17 i 20, Zarząd KŁ "ŁOŚ" zwraca się do myśliwych tut. Koła z prośbą o wzmożoną penetrację łowiska celem niedopuszczenia do postępu szkód w uprawach rolnych.

Liderów grup myśliwych pilnujących uprawy rolne w wyznaczonych rejonach prosimy o zmobilizowanie myśliwych przydzielonych do opieki wyznaczonych terenów do ich ochrony przed powstawaniem szkód wyrządzanych przez zwierzynę.

Pamiętajmy że od naszej aktywności w łowisku i naszych działań w sferze ochrony upraw i pozyskania zwierzyny bezpośrednio zależy kondycja finansowa Naszego Koła Łowieckiego oraz plan pozyskania zwierzyny.

Apelujemy o wzmożenie penetracji przez Was upraw szczególnie narażonych na wystąpienie szkód.
Prosimy o kontakt z Łowczym i Podłowczym Koła którzy wskażą tereny najbardziej zagrożone wystąpieniem szkód w uprawach.

Łowczy KŁ "Łoś" Namysłów


« Powrót »