AktualnościPZŁ: Porozumienie w sprawie wzoru rocznego planu łowieckiego

W dniu 26 stycznia 2015r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Przewodniczącym Zarządu Głównego PZŁ w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego wzoru rocznego planu łowieckiego. Wzory planów do pobrania w Teczce Zarządu oraz na stronach internetowych PZŁ i LP

Wiadomość pochodzi ze strony internetowej PZŁ.


« Powrót »