AktualnościKOMUNIKAT NR 2/2017/2018 Zarządu KŁ „ŁOŚ” w Namysłowie

Szanowni Koledzy,

w TECZCE ZARZĄDU został zamieszczony KOMUNIKAT nr 02/2017/2018 Zarządu Koła Łowieckiego „Łoś” w Namysłowie, oraz wynikający z jego treści ustalenia, kalendarium, prośby i przypomnienia.


1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Koła
Zarząd Koła Łowieckiego „Łoś” w Namysłowie, działając na podstawie §56 i §57 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, zwołuje w dniu 5 listopada 2017 r. (niedziela) na godz. 08.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Łoś” w Namysłowie, które odbędzie się w budynku Koła na Zalewie Rekreacyjno-Ekologicznym „Łoszak” w Wilkowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia regulaminu obrad WZ.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ.
8. Podjęcie uchwały ws. udzielenie pożyczki dla Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby w Opolu - Grudzicach.
9. Podjęcie uchwały ws. wytypowania listy członków Koła do odznaczenia podczas uroczystych obchodów 55-lecia Koła Łowieckiego „Łoś” w Namysłowie.
10. Zamknięcie obrad.
Ewentualne wnioski co do zmian w przedstawionym porządku obrad należy zgłaszać do Zarządu Koła w terminie i na zasadach określonych w Statucie Polskiego Związku Łowieckiego.

Zaproszenie do udziału w Mszy Św. Hubertowskiej Koła Łowieckiego ŁOŚ w Namysłowie
Zarząd Koła gorąco zaprasza wszystkich myśliwych do udziału w uroczystej Mszy Świętej polowej, podczas której zostaną poświęcone: wbudowany Krzyż z kapliczką Św. Huberta oraz wykonany ołtarz polowy. Msza zostanie odprawiona w dniu 05.11.2017 r. (niedziela) na terenie kompleksu „Łoszak” w Wilkowie przed obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła i polowaniem Hubertowskim. Mszę Świętą celebrował będzie Kol. Ks. Marek Hula, kapelan naszego Koła. Taca z odprawianej Mszy Św. zostanie przeznaczona tradycyjnie na szczytny cel dla Naszego koła. Zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału w Mszy Świętej rodziny i wszystkich bliskich członków Naszego Koła.

Pełna treść Zaproszenia Zarządu Koła:
Zaproszenie do udziału w Mszy Św. Hubertowskiej Koła Łowieckiego ŁOŚ w Namysłowie

Po posiedzeniu NWZ Koła zostanie przeprowadzone „polowanie Hubertowskie”, do udziału w którym, jak i biesiadzie myśliwskiej gorąco zapraszamy. Z uwagi na wagę poruszanych zagadnień i planowane następnie polowanie, Zarząd Koła gorąco prosi o niezawodne i punktualne przybycie na posiedzenie.

2. Dzień Św. Huberta, patrona myśliwych („Hubertus”)
Z okazji zbliżającego się święta naszego Patrona, Zarząd Koła Łowieckiego „Łoś” w Namysłowie pragnie złożyć wszystkim Kolegom myśliwym, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech Wam Święty Hubert Darzy!
Jednocześnie Zarząd gorąco zaprasza wszystkich myśliwych do udziału w Mszy Świętej Hubertowskiej, która zostanie odprawiona w dniu 04.11.2017 r. (sobota) o godz. 11.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej na Starym Mieście w Namysłowie dla myśliwych z rodzinami Kół Łowieckich Ziemi Namysłowskiej.

3. Kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2017/2018
Na podstawie Uchwały nr 10/L/2017/2018 Zarządu KŁ „Łoś” z dnia 12.09.2017 r. został ustalony Kalendarz polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2017/2018, który został dołączony do przesłanego pocztą Komunikatu nr 2/2017/2018.
O terminach zamknięcia obwodów, w związku z organizacją polowań zbiorowych, w tym dewizowych, organizowanych na podstawie zawartych przez Koło umów, Koledzy będą na bieżąco informowani za pośrednictwem wpisów, umieszczanych w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym dla zamykanego obwodu.

4. Składka na PZŁ za rok 2018
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą NRŁ nr 35/2017 z dnia 05.09.2017 r. składka podstawowa na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego na rok 2018 wynosi 357,00 zł, zaś składka ulgowa, wnoszona przez myśliwych, którzy ukończyli 70 lat lub uczących się w trybie stacjonarnym w wieku do 25 lat - wynosi 197,00 zł. W obu wypadkach w kwocie składki zawarte jest ubezpieczenie myśliwego w zakresie OC (suma gwarantowana 550 000 zł) i NNW (suma gwarantowana 40 000 zł).
Wpłat składki na PZŁ należy dokonywać do dnia 15.12.2017 r. wyłącznie na rachunek bankowy Koła nr 29 8890 0001 0000 1876 2000 0018 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w formie przelewu lub wpłaty gotówkowej, jako tytuł wpłaty podając swoje nazwisko i imię oraz dopisek „składka PZŁ 2018”.

5. Sprawy różne

5.1 Gorąco zachęcamy Kolegów do lektury Komunikatów Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, które są udostępniane każdorazowo na stronie ww., tj. www.zopzl-opole.pl. Wśród umieszczanych tam informacji można odnaleźć m.in. terminarz wyceny trofeów pozyskanej zwierzyny.

5.2 Zarząd Koła informuje, że w okresie 01.09. – 30.11.2017 r. obowiązuje Zarządzenie nr 7/2017 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 11.08.2017 r. wprowadzające wytyczne w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań. Treść załącznika do ww. Zarządzenia została przesłana w załączeniu do Komunikatu.

Pełna treść komunikatu Zarządu Koła:
Komunikat 02/2017/2018

Z myśliwskim
Darz Bór

Sekretarz Koła
Kol. Mariusz Boduch


« Powrót »