Aktualności„Zasad selekcji osobniczej – Kryteria odstrzału samców zwierzyny płowej” obowiązujące w obecnym sezonie

Prosimy Kolegów o zapoznanie się z treścią uchwał NRŁ, dotyczących zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

ZO PZŁ w Opolu z uwagi na liczne zapytania i różnice zdań dotyczących „Zasad selekcji osobniczej – Kryteriów odstrzału samców zwierzyny płowej” w obecnym sezonie dla wyjaśnienia, informuje Koleżanki i Kolegów o aktualnie obowiązujących na terenie Okręgu PZŁ OPOLE „Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej w PZŁ” odpowiednio:

1. Aktualne – nadal obowiązujące w sezonie 2017 / 2018
(1 -Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej - Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. - Tekst jednolity).
Do pełnej treści:
Kliknij tutaj.

2. Nowe – wchodzące w życie od 1 kwietnia 2018 r.
(2-Uchwała nr 14 - 2015 - obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.)
Do pełnej treści:
Kliknij tutaj.Z myśliwskim
Darz Bór


« Powrót »