AktualnościNowelizacja przepisów w Roporządzeniach Ministra Środowiska

Koledzy,

poniżej informacja ZO w Opolu:


"ZO PZŁ w Opolu działając na podstawie § 133 ust. 9 i 10 Statutu Zrzeszenia PZŁ w załączeniu przesyła nowelizację poszczególnych rozporządzeń Ministra Środowiska:

1. RMŚ z dnia 1 sierpnia 2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych,
Do pełnej treści:
Kliknij tutaj.

2. RMŚ z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne,
Do pełnej treści:
Kliknij tutaj.

3. RMŚ z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz,
Do pełnej treści:
Kliknij tutaj.

4. RMŚ z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych."
Do pełnej treści:
Kliknij tutaj.


« Powrót »