AktualnościTrening strzelecki w Opolu

WAŻNE PRZYPOMNIENIE !!!
w/z planowanego szkolenia z zasad bezpieczeństwa i trening strzelecki w Opolu.

Ponownie przypominamy wszystkim myśliwym (informacja przekazana w komunikacie nr 1/2017/2018 z dn. 28.04.2017r), że zgodnie ze statutowym obowiązkiem, w dniu 25 czerwca 2017r. (niedziela) o godz. 9.00 na strzelnicy w Opolu-Grudzicach zostanie przeprowadzone szkolenie z Regulaminu polowań oraz praktyczny trening strzelecki, obejmujący przystrzelanie broni kulowej. Każdy członek Koła zobowiązany jest zapewnić sobie dojazd na szkolenie we własnym zakresie. Praktyczny trening strzelecki będzie obejmował:

-strzelanie z broni gładko lufowej (amunicję śrutową zapewnia Koło),
-strzelanie z broni kulowej (amunicję zapewnia sobie uczestnik, który w przypadku posiadania kilku jednostek broni kulowej winien z każdej sztuki oddać minimum trzy celne strzały).

Myśliwy, który nie weźmie udziału we zbiorowym szkoleniu i strzelaniu może odbyć szkolenie i strzelanie we własnym zakresie i na własny koszt, np. na strzelnicy w Grudzicach. Po odbyciu indywidualnego szkolenia należy dostarczyć Łowczemu stosowne dokumenty od upoważnionego instruktora. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy myśliwy jest zobowiązany raz w roku dokonać przystrzelania każdej posiadanej jednostki broni kulowej, zaś zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła nr 6/WZ/2017/2018 posiadanie przeszkolenia z Regulaminu polowań i udokumentowane przystrzelanie broni kulowej jest warunkiem wydania zezwolenia na indywidualny odstrzał zwierzyny grubej przez Koło.Jednocześnie informujemy, że podczas w/w szkolenia omówione zostaną istotne sprawy organizacyjne Naszego Koła.


Darz Bór!

Prezes Zarządu
kol. Radosław Kilan


« Powrót »