AktualnościUwaga!!! Czy pobrałeś klucz do nowych szafek gdzie znajdują się książki polowań !!!

Szanowni Koledzy

Zgodnie z zapowiedzią Zarządu Koła z dnia 18 kwietnia br. dotyczącej wprowadzeniu w użytkowanie metalowych szafek zamykanych na klucz do przechowywania książek polowań obwodu nr 17 i nr 20 oraz zmiany lokalizacji książki polowań obwodu nr 20 - docelowo Namysłów wylot w kierunku Brzeg, Opole.

Informujemy że szafka w której znajdowała się będzie książka polowań obwodu nr 20 została już zainstalowana na trasie wylotowej z Namysłowa w kierunku Brzeg, Opole.

Na chwilę obecną książka wpisów do obwodu nr 20 znajduje się nadal w starej lokalizacji przy leśniczówce Leśnictwa Ziemiełowice.

Lokalizacja szafki z książką polowań obwodu nr 17 - nie ulega zmianie.

Przypominamy i ponaglamy Kolegów do odbioru kluczy. Gdyż w momencie przeniesieni książek polowań do nowych skrzynek, osoby nie posiadające kluczy nie będą mogły dokonać wpisów pobytu w łowisku.

Klucz „uniwersalny” za osobistym potwierdzeniem odbioru do szafki w obwodzie nr 17 i nr 20, jest dostępny do odbioru u Kol. Mariusza Boducha - Sekretarza Koła.

O dacie przeniesienia książek polowań do nowych skrzynek, Zarząd Koła powiadomi Kolegów osobnym komunikatem.

Prosimy o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród myśliwych Naszego Koła !!!

Kilka fotografii z prac montażowych skrzynki w obwodzie nr 20.
Przejdź do galerii.

z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór

Zarząd Koła
i moderatorzy strony.


« Powrót »